CERAMICA MULTIPLEX 2024 – Poziv za prijavu za sudjelovanje na tematskoj, međunarodnoj, žiriranoj izložbi suvremene keramike

U sklopu 54. „Varaždinskih baroknih večeri“ – programski dio VBV-a “Total Baroque“ (višegodišnja partnerska suradnja Kerameikona i Festivala „Varaždinske barokne večeri“)

„Doživjeti drukčije“

 

Vrijeme održavanja izložbe: 21.9.- 23.11. 2024.

Mjesto održavanja: KERAMEIKON-ova Galerija K10, Varaždin, Kukuljevićeva 10

Autorica koncepcije i kustosica izložbe: Višnja Slavica Gabout

Koordinacija i asistencija: Željka Bračko, Sanja Brezovec, Smiljana Brezovec Meštrić

Organizator izložbe: KERAMEIKON-HKU, Hrvatsko keramičarsko udruženje

Partner izložbe: Festival „Varaždinske barokne večeri“ /20.9. – 2.10.2024.

Otvorenje izložbesubota, 21.9.2024.u 18h

Rok za prijavu : 23. kolovoz 2024. (PETAK),  do 23.59h

 

 

Koncepcija izložbe:

Bliža i dalja prošlost često su se u nova vremena nastojala kroz umjetničke pokrete i pravce oživjeti na nov način te interpretirati modificirano, u suglasju s novim pristupima, novom percepcijom, ili novim medijima. Odmjeravanja iskustava pritom su uvijek pronalazila paralele, obogaćujući priče, sjećanja, likovni tekst i značenjski kontekst. Keramičari koji sudjeluju u projektima vezanim uz „Varaždinske barokne večeri“ već se niz godina povezuju s barokom, istražujući ga i propitujući te oživljavajući i provlačeći njegova likovno-glazbena iskustva i njegove elemente kroz suvremeni likovni tekst u svojim djelima. Svake godine tako oni u velikoj godišnjoj izložbi kroz zadanu temu pričaju priču koja povezuje suvremenost i barok, prošlost i sadašnjost. Vizualnim jezikom pričaju priču koja zbližava ova dva udaljena razdoblja, postavljajući ih u intrigantni dijalog. U ovogodišnjem izdanju ovoga projekta barokni motivi i barokne forme ponovno postaju inspiracija koja doziva i gradi fantastične priče, a one se sad događaju na čudesnoj metafizičko-nadrealističkoj pozornici, na kojoj je preporučljivo koristiti rekvizite iz repertoara nadrealnoga i fantastičnoga. Premda su motivi uvijek na neki način zadani, vezani uz barok, oni ipak omogućuju niz interpretacija i modifikacija, a iznad svega maštovitu i kreativnu plovidbu kroz prostor i vrijeme; kroz snovitost i magičnost; kroz paralelnu opipljivo-neopipljivu stvarnost punu transformacija i transgresija gdje istodobno postoji i jučer i danas i sutra. Stvarnost gdje je zbilja zaogrnuta koprenom nestvarnosti, a forme funkcioniraju po nekoj svojoj povijesno-svevremenskoj zakonitosti. Predmetna opipljivost sad daje dojam stalne preobrazbe i uzbudljive morfološke transformacije. Pritom se događa i neminovna perceptivna re-konstrukcija, pa mi, ušavši u ovu novu prostorno-vremensku dimenziju svijet baroka sagledavamo – ponovno, iz jednog novog rakursa. Gledamo ga drukčije, novim pogledom i doživljavamo na svoj suvremeni – i zanimljiv način.

Višnja Slavica Gabout,

povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka

Uvjeti za prijavu:

 • pravo prijave i sudjelovanja na izložbi imaju članovi KERAMEIKON-a koji su uredno podmirili članarine do 2023. i za 2024. godinu te počasni članovi
 • prijaviti se mogu i članovi ULUPUH-a, HDLU-a i ostalih strukovnih udruga, sukladno statutu Kerameikona
 • prijavljuju se recentni, neizlagani radovi nastali 2024. g.
 • radovi koji se prijavljuju bit će žirirani od strane Umjetničkog savjeta Kerameikon-a, na način i u skladu s 32. i 33. člankom Statuta Kerameikon-a.
 • autori koji su članovi Umjetničkog savjeta Kerameikon-a ne mogu se prijaviti na žiriranje, ali mogu izlagati kao gosti izložbe, na poseban poziv i u selekciji kustosice izložbe
 • na izložbi mogu, kao gosti izložbe, izlagati i autori na poseban poziv Umjetničkog savjeta KERAMEIKON-a i njihovi radovi neće prolaziti postupak žiriranja
 • svi prijavljeni radovi će biti žirirani preko fotografija, koje trebaju biti snimljene iz najmanje tri osnovna kuta gledanja. Ukoliko autori smatraju za potrebno, mogu uz fotografije priložiti i skice.
 • svaki autor na žiriranje može prijaviti do 3 rada
 • uvjet za prijavu radova za ovu izložbu je suvremeni pristup, pa se autori pozivaju da se izraze na suvremen i kreativan način, u duhu suvremene umjetnosti, izbjegavajući utilitarnost i dekorativnost, fokusirajući se na: keramičku ploču (zidnu ili samostojeću), reljef, skulpturu, objekt, skulpturalnu kompoziciju, asamblaž (zidni ili prostorni), ready-made i instalaciju
 • radovi trebaju biti realizirani primarno u keramičkom mediju (svim vrstama keramike i u porculanu) i tretirani prema izvedbenim pravilima keramičke struke, ali uz to je dozvoljena i primjena eksperimentalnih materijala i tehnika, kao i maštovite sinergije s drugim medijima i materijalima
 • izložba će biti popraćena adekvatnim katalogom sa stručnim tekstom te s e-pozivnicom i plakatom, a uz nju će biti snimljen i video-film (suradnja: Foto-agencija Sjever), koji će se reproducirati na Youtube kanalu, društvenim mrežama i aplikacijamapa autori koji sudjeluju uplaćuju donacije:
 • redovni članovi Kerameikon-a: 15 EUR
 • umirovljenici: 10 EUR
 • počasni članovi Kerameikon-a: ne plaćaju
 • svi ostali: 25 EUR
 • donacija se uplaćuje na IBAN br. HR8524840081102552617/HKU Kerameikon, Križanićeva 13, Varaždin/model i poziv na broj HR00 i OIB uplatitelja/opis plaćanja: donacija „Za izložbu DOŽIVJETI DRUKČIJE, 2024“.
 • donacija se uplaćuje nakon selektiranja i uplaćuju je autori čiji su radovi prošli selekciju

Način prijave:

 

Radovi se prijavljuju elektronskim putem i za to je potrebno najkasnije do gore navedenog roka:

 1. Ispuniti Prijavnicu (u prilogu) i poslati je na e-adrese: visla.slavica@gmail.com; zeljka.bracko7@gmail.com    PRIJAVNICA – DOŽIVJETI DRUKČIJE
 2. Na iste e-adrese (visla.slavica@gmail.comzeljka.bracko7@gmail.com ) poslati fotografije rada/radova koji se prijavljuju. Fotografija/fotografije treba/trebaju biti u jpg ili tif formatu, CMYK mode, u rezoluciji već pripremljenoj za tisak: ne manjoj od 300 dpija, oko 3000 pixela duža strana fotografije (veličina min 2 MB). – Molimo Vas da fotografiju/fotografije rada/radova imenujete istim nazivom kojeg ćete navesti u Prijavnici, kako bismo mogli povezati fotografiju i opis u Prijavnici. Poruku naslovite „Za izložbu DOŽIVJETI DRUKČIJE,2024.“.

LJUBAZNO VAS MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE ROKA!

O rezultatima žiriranja svi autori biti će pismeno obaviješteni

najkasnije do 26.8.2024.

Predajom prijavnice i slanjem fotografija autor garantira vlasništvo na svim pravima za njihovo objavljivanje. Ovom prijavom također svi autori odobravaju da se predani materijali (fotografije i rukopisi) smiju koristiti u svrhu promidžbe ove izložbe.

KERAMEIKON ne preuzima obvezu produkcije i opreme radova za izložbu, niti transporta radova (dopreme u galeriju i otpreme nakon izložbe).

Odabrani autori dostavljaju selektirane radove u galeriju osobno (ukoliko žive i rade u Varaždinu i okolici), ili ih šalju na svoj trošak nekom od odabranih paketnih distribucija. O tome slijedi info uz obavijest o žiriranju.

Radujemo se suradnji!

 Za KERAMEIKON – HKU:

Željka Bračko, predsjednica