Archives: Members

Adum Koraljka

ADUM, Koraljka, keramičarka (Split, 5. II 1920 — Zagreb, 18. VII 1972). Završila je Školu za primenjenu umetnost u Beogradu 1942., zatim je polazila Višu umjetničko-industrijsku školu u Pragu 1946.–1948., …

više >

Agüero Marino Patricio Alejandro

gsm: +385 99 301 2333 e-mail: patricioalejandrok@gmail.com web: https://patricioalejandroa.wixsite.com/website Patricio Aguero rođen je 1977. godine u Meridi, Venezuela. Osnovnu i srednju školu završava u Caracasu gdje potom upisuje studij umjetnosti …

više >

Ambroš Marko

gsm: +385 98 630 630 e-mail: marko.ambros@gmail.com web: www.deminutiv.com facebook: https://www.facebook.com/deminutivstudio/ Rođen je 1977. godine u Osijeku. Diplomirao je 2002. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio u više …

više >