Marko Ambroš

gsm: +385 98 630 630
e-mail: marko.ambros@gmail.com
web: www.deminutiv.com
facebook: https://www.facebook.com/deminutivstudio/

Rođen je 1977. godine u Osijeku. Diplomirao je 2002. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio u više arhitektonskih ureda u Rijeci, Osijeku i Zagrebu te Institutu za povijest umjetnosti. Član je DAZ-a, ULUPUH-a i HZSU-a i suosnivač produkcijskog kolektiva Deminutiv studio. Bavi se izradom prototipa i maloserijskom proizvodnjom prezentacijskih materijala, objekata i instalacija.