Andrea Pavetić

Andrea Pavetić rođena je 1966. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1992. godine na Sveučilištu u Zagrebu Ekonomskom fakultetu, a 1997. godine na Akademiji ,likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, na Nastavničkom odsjeku. Do sada je održala je 14 samostalnih izložbi i 87 skupnih izložbi. Zaposlena je kao redovita profesorica na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu gdje izvodi nastavu iz skupine kolegija Kreiranje tekstila. Radove studenata predstavila je javnosti na 34 izložbe. Vezano uz
dizajn tekstila održala je više međunarodnih radionica, autorica je nekoliko recenziranih tekstova, nekoliko
predgovora za izložbe i bila je članica više stručnih povjerenstava.