Ivan Antunović

e-mail: iantunovic@gmail.com
mobitel: 095/9145-801

Rođen u Zagrebu 1975. godine, po struci je grafički dizajner sa srednjom stručnom spremom (maturirao 1994. godine na grafičkom odjelu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna). U struci je aktivan od 1995. godine. Njegovo dugogodišnje profesionalno iskustvo obilježeno je radom u kreativnim timovima ili kroz samostalni angažman u sklopu dizajn studija i reklamnih agencija. 2008. godine primljen je u članstvo HDD-a u profesionalnoj kategoriji a 2012. primljen je i u članstvo ULUPUH-a, u Sekciji grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, u sklopu koje je bio predstavnik umjetničkog savjeta sekcije. 2017. godine primljen je u članstvo Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU). Iza sebe ima niz prigodnih samostalnih i grupnih izložbi, te predavanja. Danas djeluje u statusu samostalnog umjetnika a aktivan je i u području nezavisne glazbene scene. Nastavlja suradnju s drugim autorima u sklopu odabranih domaćih i međunarodnih projekata na području grafičkog dizajna i glazbe.

Portfolio s odabirom aktualnijih radova: https://www.facebook.com/nieuwndg