Julija Baćak

Telefon: (098) 636513
E-mail: julijaenator@gmail.com

 

Julija Baćak rođena je 04. veljače 1984.godine u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju Školu likovnih umjetnosti. Diplomirala je 2008. godine na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu, specijalističko usmjerenje štafelajne slike i polikromirano drvo, čime je stekla zvanje diplomirani konzervator–restaurator. 2007. do 2009.godine angažirana je kao vanjski suradnik, a od 2009.do 2012. zaposlena na radnom mjestu konzervatora-restauratora Odsjeka za štafelajno slikarstvo i drvenu polikromiranu skulpturu Hrvatskog restauratorskog zavoda, Odjel u Splitu. Od 2012.radi i kao slobodni stručnjak u samostalnoj praksi. 2015.godine postaje članica Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH). 2017.godine osniva Kontrart, obrt za konzervaciju-restauraciju. Posjeduje stručno zvanje konzervatorarestauratora, kao i dopuštenja Ministarstva kulture i medija RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (slike na različitim nosiocima i polikromirana drvena skulptura). U svom stručnom djelovanju vodi konzervatorsko-restauratorske zahvate na brojnim štafelajnim slikama i polikromiranom drvu (u suvoditeljstvu s obrtima za konzervaciju-restauraciju Instauro i Art Lab). Kontinuirano prati aktualna dostignuća u struci i primjenu istih u svakodnevnoj praksi, te sudjeluje u stručnim skupovima i predavanjima u zemlji.