Marina Blažek

gsm: +385 98 208 879
e-mail: marinablazek@gmail.com
facebook: https://web.facebook.com/marina.blazek/

Rođena 1979. godine u Zagrebu. Keramikom se intenzivno bavi od 2011. godine. Znanje o keramičkim tehnikama, kao i o oblikovanju i obradi keramike i porculana, stekla je u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj na stručnim usavršavanjima kod keramičara Vladimira Kučine, Diane Sokolić, Nadice Eichhorn, Mirjane Rajković, Antoinette Badenhorst, Graciele Olio, Heide Nonnenmacher i Ilone Romule. Imala je nekoliko samostalnih izložbi i sudjelovala je na internacionalnim keramičkim simpozijima, žiriranim izložbama i natječajima kao što su Cluj International Ceramics Biennale, International Ceramic Triennial Unicum, Ceramic Festival Ceramica Multiplex, Matres International Womens Ceramics Festival, Macsabal Competition i dr. U 2018. organizirala je međunarodni susret keramičara „By Fire“ i Internacionalnu izložbu suvremene keramike u Zagrebu koja je bila dio „Buongiorno Ceramica”, međunarodnog festivala koji se održava svake godine diljem Europe. Živi i djeluje u Zagrebu.