Marina Braović Hajdarović

e-mail: marinikambh@gmail.com

Marina Braović Hajdarović se već preko dvadeset godina bavi ilustracijom, stripom, karikaturom i dizajnom. Svoje radove, koje nerijetko radi i po narudžbi, objavljuje u domaćim i stranim časopisima te na web portalima. Sudjelovala je na brojnim zajedničkim te na nekoliko samostalnih izložbi. Ponosna je članica ULUPUH-a od 2009. godine.