Nikola Brbora

Nikola Brbora završio je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nakon čega do povratka u Dubrovnik radi u zagrebačkom projektnom birou MODUL (Mahronić). U Dubrovniku nakon vođenja gradilišta hotela Albatros preuzima projektni biro građevnog poduzeća GRADITELJ koji nakon spajanja s GP DUBAC postaje Projektni biro GP DUBROVNIK, čiji je dugogodišnji direktor i jedan od glavnih projektanata. Devedesetih godina prošlog stoljeća osniva vlastiti projektni ured ARSBIRO.

Autor je brojnih projekata među kojima su najpoznatiji: marina u Komolcu, Društveni dom u Zatonu, stambeni kompleks u Pločama, DOC Lapad, dječji vrtić Izviđač, TK centar Korčula, zgrada tadašnjeg Veleučilišta u Dubrovniku, rekonstrukcije i interijeri brojnih hotela kao što su Koločep, Rathaneum, Lapad, Park, Admiral , Lero, također kamp Kalac, osamdesetih i devedesetih godina, zatim projekt obnove hotela Osmine nakon domovinskog rata. Autor je interijera brojnih ugostiteljskih objekata kao što su Amfora, Karaka, Sponza i Agora, te prodajnih prostora kao Ghetaldus, nakon čega postaje i članom ULUPUH-a.

 

Izvor: Društva arhitekata Dubrovnik