Željko Brguljan

E-mail: zeljko.brguljan@gmail.com

Željko Brguljan (Kotor, 1962.) diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 1989. Baveći se kulturnom baštinom, obrađuje povijesno-umjetničke, kulturološke, povijesno-pomorske, te književne teme, a posebno maritimno slikarstvo i pomorski ex voto. Objavio je 10-ak knjiga, među kojima likovnu monografiju Melita Bošnjak (suautor T. Maroević, 2010.), dvojezične monografije Pomorstvo Boke kotorske na slikama Bazija Ivankovića  (2011.), Na granici mora i neba (2015.) i Zbirka moderne i suvremene umjetnosti svetišta Gospe od Škrpjela na otoku pred Perastom (2019.), sabrane članke Bokeljske teme (2018.) kao i 100-tinjak članaka u časopisima, zbornicima i godišnjacima, katalozima i knjigama. Sudjelovao je na više znanstvenih skupova. Autor je više izložbi fotografija, posebno Kravata u Bokelja (suautor N. Albaneže, 2009-2014.), izložbe slika Boka Kotorska u hrvatskom slikarstvu (suautor T. Maroević, 1998.) i retrospektive B. Ivankovića (suautor N. Fisković, 2006.) te izložbe votivnih slika i predmeta umjetničkog obrta Zavjetni darovi bokeljskih pomoraca (suautor A. Koprčina, 2014.). Organizirao je više izložbenih i izdavačkih projekata, bio urednik kataloga i knjiga, suradnik na raznim izdanjima. Kao slikar, pretežno radi u tehnici kolaža. Ostvario je 25 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori te je sudionik mnogih žiriranih izložbi u brojnim gradovima Europe, sjeverne i južne Amerike. Zastupljen je u više inozemnih izdanja o suvremenom kolažu, dobitnik više nagrada na izložbama u SAD-u. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika, National Collage Society i studijske sekcije ULUPUHA-a.