Marin Buovac

E-mail: marin.buovac1984@gmail.com
Web: https://independent.academia.edu/Ma%D1%8FinBuovac?from_navbar=true

Marin Buovac završio je studij arheologije i germanistike na Sveučilištu u Zadru, stekavši titulu diplomiranog arheologa, i profesora njemačkog jezika i književnosti. Nedugo zatim upisuje doktorski studij Humanističke znanosti pri Sveučilištu u Zadru. U Arheološkom muzeju Zadar završio je državni program stručnog usavršavanja u svojstvu kustosa pripravnika. Pri muzejskom-dokumentacijskom centru u Zagrebu (MDC) položio je stručni ispit za muzejsko zvanje kustosa.
Na zahtjev Austrijske akademije znanosti (Österreichische Akademie der Wissenschaften) sudjelovao je na evaulaciji znanstvenih radova i projekata (APART – Austrian programme for advanced research and technology). Kao pridruženi istraživač (associated researcher) aktivno sudjeluje na njemačkim projektima theatrum.de i amphi-theatrum.de pod pokroviteljstvom Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) sa sjedištem u Mainzu (Direktion Landesarchäologie).
Autor je brojnih stručnih koncepcija, interaktivnih, interdisciplinarnih ili pak multimedijskih izložbi pod pokroviteljstvom raznih institucija. U tom kontekstu značajan doprinos predstavlja izrada 3D rekonstrukcije antičkog vodovoda u Novalji na Pagu, koja je 2012. godine predstavljena u sklopu manifestacije “Europska prijestolnica kulture” (EPK) u Fotografskom muzeju u Mariboru (Republika Slovenija).
Temeljem statuta Grada Zadra / Zadarske županije, imenovan je u Kulturno vijeće Grada Zadra & Zadarske županije. Osnivač je Vijeća Turističke zajednice općine Poličnik. Također je imenovan u Radnu skupinu za izradu Programa društvenog razvoja Grada Zadra za razdoblje 2014 – 2020. Dobitnik je brojnih stručnih priznanja i nagrada, poput godišnje nagrade grada Zadra za zapažen doprinos na području kulture, te zaštite i unaprjeđenja čovjekovog okoliša.