Smiljana Čoh

Telefon: (042) 233844
E-mail: smiljana.coh@gmail.com
https://www.instagram.com/cohsmiljana/

Smiljana Čoh završila je studij animiranog filma na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a ilustracijom se počela baviti za vrijeme studija. Živi u Varaždinu sa suprugom (također ilustratorom) i troje djece.
Uspješno surađuje s brojnim inozemnim, ali i domaćim izdavačima. Vodi kreativne radionice za
djecu.