Čop Ana

Ana Čop vizualna je umjetnica rođena u Zagrebu. Diplomirala je fotografiju na Sveučilištu Ryerson u Torontu. U svom radu koristi različite medije uključujući fotografiju, instalacije, video, skulpturu i zvuk. Često inspirirana intuicijom, tematizira otuđenost, pohlepu i obijesnu potrošnju u društvu.
Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja. Izlagala je u Kanadi, SAD-u i Velikoj Britaniji.