Julije Luca De

De LucaJulije, hrvatski arhitekt (Ilok, 31. I. 1929 – Zagreb, 10. XI. 2005). Studij arhitekture završio u Zagrebu, gdje je bio suradnik Majstorske radionice D. Iblera. Projektirao uglavnom turističke i poslovne zgrade. Veće slobodno stojeće hotelske komplekse uklapao u krajolik (hoteli »Maestral« u Brelima, 1965., s A. Rožićem, M. Salajem i B. Bernardijem; »Lanterna«, 1969; »Kristal«, 1970. i dr. u Poreču), dok je stilizacijom tradicionalnih građevnih elemenata uspostavljao vezu sa starim gradskim tkivom (hoteli »Neptun« u Poreču, 1968. i »Internacional« u Rabu, 1973; poslovno-trgovački centar u Vinkovcima, 1977–80). Prve nagrade na natječajima dobio je za hotelski kompleks u Cavtatu (1959), stambeno naselje Kijac na otoku Krku (izvedeno 1979) i dr. Dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo (2001).

 

Izvor: Enciklopedija