Vjeran Duvnjak

Telefon: (091) 501-2919
E-mail: vjeran76@net.hr

Vjeran Duvnjak (1976.) pohađao je Umjetničku akademiju u Splitu i Kraljevsku akademiju lijepih umjetnosti u Antwerpenu. Kao konzervator-restaurator usavršavao je restauraciju slika, namještaja i polikromne drvene skulpture. Uz više grana primijenjene umjetnosti djeluje i u ilustraciji te tradicionalnim tehnikama grafičkog tiska.