Jana Grgasović

E-mail: jana.grgasovic@gmail.com
Web: www.janagrgasovic.com

Jana Grgasović rođena je 1978. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon čega radi u arhitektonskim uredima u Zagrebu, Irskoj i Njemačkoj. S keramikom se susreće već u djetinjstvu u obiteljskom ateljeu keramike gdje stječe znanja o oblikovanju i tehnikama obrade gline.
Tijekom godina eksperimentira sa izradom keramičkog nakita, keramičke skulpture i kombiniranjem crteža i fotografije u obliku digitalnih kolaža. Početkom 2020. godine u potpunosti se posvećuje keramici te 2021. postaje članicom ULUPUH-ove Sekcije za keramiku, porculan i staklo. Prvu samostalnu izložbu keramike održava u Starom Gradu na Hvaru 2021. godine. Otada sudjeluje na desetak skupnih izložbi u Hrvatskoj i Sloveniji na kojima za svoj rad prima počasna priznanja i 3.nagradu na izložbi “Priča o dvorihtniku” u Slovenskoj Bistrici 2023. godine.
Članica je Hrvatske komore arhitekata, ULUPUH-a i Društva keramikov in lončarjev Slovenije.