Tatjana Grgurina Vučetić

Telefon: +385 92 200 7086
E-mail: tgvucetic@gmail.com
Web: tanjadelanesto.hr

Tatjana Grgurina Vučetić rođena je u Zagrebu 1973. ghodine. Nakon mature (Klasična gimnazija) upisala je Tekstilno tehnološki fakultet u Zagrebu gdje je diplomirala na smjeru Projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće 1999. godine.

Od 2014. godine je članica ULUPUHa a trenutno je na funkciji predsjednice Sekcije za tekstilno stvaralaštvo.
Redovito izlaže na skupnim izložbama. Članica HZSU-a od 2021. godine.

Nikad nije mogla držati ruke na miru, oduvijek je nešto crtala, bojala, rezuckala…
Nemir je pretvorila u životni poziv pa sad dalje crta, boja, lijepi, šiva, filca, štampa, gužva…
Više voli teksture od boja, volumen od plohe i promjenjivo od nepromjenjivog.

Živi i radi u Zagrebu, a vrijeme najradije provodi u svom atelieru u Kuhačevoj 2.