Miranda Herceg

Miranda Herceg diplomirala je na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Aktivna je na širem umjetničkom polju, od dizajna do filma. Njezin interes za filmski i fotografski medij, otpočet tijekom studija, prerastao je u aktivno bavljenje eksperimentalnim filmom. Kao filmsku autoricu najviše je zaokuplja urbana tematika – odnos čovjeka i prostora, te prisustvo sustava znakova i komunikacijkih sredstava u urbanom krajoliku. Baveći se navedenom motivikom, ostvaruje vezu sa svojom temeljnom profesijom i kreativnim ishodištem – dizajnom. Autorica je i voditeljica dizajnerskih radionica u organizaciji HDD-a, ULUPUH-a. Na SveučilištuVERN’ je predavač na preddiplomskom studiju Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje te je mentorica je na više završnih radova. Sudjelovala je na međunarodnim znanstvenim konferencijama i do sada je objavila dva znanstvena rada. Uz samostalne izložbe (Kreativni dnevnik, Sinteze https://ulupuh.hr/miranda-herceg-sinteze/, Kamo bez dizajna?), sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim izložbama (Zgraf, Zagrebački salon, Izložbe HDD-a, BIO Ljubljana, Salon mladih, Europe 2020 – Today for tomorrow i dr.) i filmskim festivalima (25FPS, Dani hrvatskog filma, Međunarodni festival novog filma, Split, Alternative Film / Video Festival Beograd, FIDMarseille, Kassel Documentary Film and Video Festival, Videoex festival Zurich, DokuFest Prizren, One take film festival, Aubagne Int. Film Festival i dr.). Za svoj rad nagrađivana je u zemlji i inozemstvu. Članica je izvršnog odbora međunarodne izložbe Zgraf 12 te selekcijske komisije studentske izložbe u okviru programa Eduzgraf. Članica je Hrvatskog dizajnerskog društva (HDD) i Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH).