Sergije Kamber

Kamber, Sergije, arhitekt (Kaštel Stari, 27.VII.1927. – Rijeka, 15.I.1996.). Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1955. Na području Istre i Kvarnera realizirao je više projekata, od kojih su najvažniji: rekonstrukcije poštanskih zgrada u Istri (1963.-70.), preuređenje glavne pošte u Rijeci (1969.), Narodni dom u Buzetu (1970.), odmaralište INA-e na Učki (1978.), te stambeno-poslovna zgrada u Buzetu (1965.).

Izvor: Istrapedia