Goroslav Keller

Prof.dr. Goroslav Keller

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija radi u Studentskom listu i na II. i III. Programu Radio Zagreba. Nakon studija zapošljava se (1967) u Centru za industrijsko oblikovanje (CIO), gdje radi 6 godina kao istraživač, voditelj projekata i urednik časopisa DIZAJN. Urednik je i časopisa INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE (Beograd) i ČOVJEK I PROSTOR (Zagreb), te stalni suradnik 15 DANA, KREATIVNE KOMUNIKACIJE, ARHITEKTURA, ERGONOMIJA i drugih stručnih časopisa.

Autor 4 knjige, preko 100 znanstvenih radova i preko 200 stručnih članaka, u koautorstvu izdao preko 10 knjiga. Bibliografske reference dostupne na zahtjev.

Iz CIO odlazi u Zavod za istraživanje tržišta (ZIT), gdje 3 godine radi istraživanja za potrebe razvoja proizvoda. 1975 god. prelazi na Fakultet za vanjsku trgovinu (FVT) Sveučilišta u Zagrebu, koji se 1982. godine integrira sa Ekonomskim fakultetom. Te godine kao Fulbrightov stipendist boravi na Sveučilištu Missouri u Kansas City-ju (UMKC). Na Ekonomskom fakultetu u 4 mandata (8 godina) bio je prodekan, a 6 godina vodio je i poslijediplomski studij Master of Business Administration (MBA). U mirovinu odlazi u zvanju redovnog profesora u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu. Osim na Ekonomskom fakultetu predavao je na Fakultetu političkih znanosti i Akademiji dramskih umjetnosti. Jedan je od osnivača Studija dizajna Sveučilišta u Zagrebu (1988), na kojem kontinuirano predaje (Metodologija dizajna, Upravljanje dizajnom).

Ko-autor je svjetskog studentskog natjecanja u gospodarskom oglašavanju Međunarodne oglašivačke udruge IAA INTER-AD. Član je te Udruge (International Advertising Association) i predsjednik njezinog hrvatskog ogranka. Član je European Institute for Design for Desabled (EIDD). Bio je član Radne grupe ICSID-a za dizajn u zemljama u razvoju (Developing Countries/Design Information Group – DC/DIG Working Group IV).
Počasni je konzul Australije u Hrvatskoj (1992 – 2001), te generalni konzul RH u Sydney-ju, Australija (2003 – 2009).

Član je emeritus i bivši predsjednik (1993 – 1997) Hrvatskog dizajnerskog društva (HDD), te član Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske (ULUPUH), gdje je trenutačno predsjednik Sekcije za produkt dizajn.

Za doprinos razvoju dizajnerske struke Predsjednik RH odlikovao ga je Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića.

Biografske reference Goroslava Kellera nalaze se u “Marquis Who is Who in the World”, IV i V izdanje (1978/1981), te u “Men and Women of distinction”, International Biographical Centre, Cambridge (1982).