Marko Koržinek

e-mail: marko@korzinekdizajn.com

web: korzinekdizajn.com, apuri.hr

 

Dizajner i nastavnik vizualnih komunikacija iz Zagreba. Od 1997. vodi vlastiti studio za grafički dizajn i vizualne komunikacije (koržinekdizajn) na projektima iz područja brendinga, ambalaže, vizualnih identiteta, oglašavanja i ostalih oblika vizualne i tržišne komunikacije. Studio je realizirao veliki broj projekata u Hrvatskoj i drugim zemljama (Albanija, Austrija, BiH, Kosovo, Njemačka, Slovenija) za klijente raznih profila i veličina, od malih obiteljskih tvrtki do međunarodnih korporacija. Često surađuje i u timovima drugih dizajnerskih studija i agencija poput Havas, Mccann Ericsonn, Bunch, te sa kolegama dizajnerima na specifičnim projektima. Radovi studija su objavljivani u stručnim publikacijama i sudjelovali na domaćim i stranim izložbama. Nakon diplome na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2000.) paralelno sa angažmanom u struci, uključuje se suradnički u nastavu na Studiju dizajna, gdje djeluje sve do 2007. godine. Od tada surađuje na više visokih učilišta u nastavi vezanoj uz teme dizajna vizualnih komunikacija i oglašavanja. Na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci radi od 2015. na odsjeku za primijenjene umjetnosti, gdje je profesor na preddiplomskom i diplomskom studiju Grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija.