Petra Križan

E-mail: dizajncafe.petra@gmail.com
Web: http://petrabk.dizajncafe.com/

Petra B Križan (rođena 12. 2. 1978. u Zagrebu) diplomirala je 2001. na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu s temom Dizajn oznaka za slijepe osobe (mentor prof. Lapaine). Od tada radi kao freelancer grafički, web i produkt dizajn. Od 2017. ima status slobodnog umjetnika. Osim za komisije, karakteristike njezinih radova su multidisciplinarnost i senzibiliziranost prema zaštiti okoliša i problemima u društvu. Dobitnica je nekoliko nagrada u Hrvatskoj i u svijetu. Izlaže radove na samostalnim i grupnim dizajnerskim izložbama te djeluje i kroz dizajnerske edukativne radionice. Popis javnih nastupa i nagrada:
2001. Rektorova nagrada za Smotru sveučilišta, dizajn (s B.Šestan)
2001. sudjelovanje na izložbi fotografija Zagreb salon, Muzej za umjetnost i obrt
2003. sudjelovanje na izložbi dizajna 02 Gliptoteka, Zagreb
2005. sudjelovanje na izložbi u organizaciji Hrvatskog dizajn centra, HDD
2005. Second grand prix u Japanu za promotivni spot grada Sappora
2006. priznanje Excellente work u Japanu, Osaka, za projekt Lepeze u prostoru
2009. objava rada u knjizi Fedje Vukića “Hrvatski dizajn sada”
2011. sudjelovanje na izložbi Dan-D Zagreb
2011. vođenje Dizajnerske radionice u HDD u , Reanimacija
2011. nastup na HRT-u Školskom satu s Dizajnerskom početnicom
2011. Pohvala na natječaju Bor s nama, u organizaciji HDDa za rad Moj Iz-bor
2012. Treća nagrada na Danu-D za Sushi maramice
2013. dizajnerska radionica “Gumi gumi” na Danu D
2015. Sudjelovanje na izložbi “Procesi” u HGK
2016. Samostalna izložba u galeriji Modulor „Vođena dobrim dizajnom“
2016 – 2020. vođenje dizajnerskih radionica u MSU
2022. Semi grand prix CLASSICS the Small Luxury Design Award Tokyo Japan