Andrijana Lucić

Andrijana Lucić rođena je 1963. godine u Šibeniku. Po završetku Srednje umjetničke škole u Splitu, upisala je Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu na kojem je 1986. godine diplomirala dizajn tekstila i odjeće.

Svoja radna iskustva stekla je u modnoj konfekciji, kao samostalni obrtnik te kao grafički dizajner.
Živi i radi u Šibeniku, gdje je sudjelovala u raznim modnim manifestacijama, izlagala na skupim i samostalnim izložbama.