Sara Mikelić

E-mail: sara.creasam@gmail.com

Sara Mikelić (Pula, 1991.) je diplomirala etnologiju i kulturnu antropologiju te povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Odradila je stručnu praksu u kolekciji Peggy Guggenheim u Veneciji. Sudjelovala je u nekoliko umjetničko-istraživačkih projekata u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb, Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, organizacije next – Verein für zeitgenössische Kunst i udruge Prirodno-umjetnički kružok. Od 2014. godine radi kao stalna vanjska suradnica u Galeriji Studentskog centra u Zagrebu. Od 2019. godine aktivna je kao kustosica u pop-up galeriji Garaža Kamba te povremeno u drugim ustanovama u kulturi u Hrvatskoj. Autorica je mnogih predgovora izložbi te piše osvrte na izložbe i provodi intervjue (Vijenac, Kontura). Vanjska je suradnica udruge Što, kako & za koga / WHW od 2023. godine.