Tihana Mikša Perković

gsm: +385 91 5464 197
e-mail: tihanamiksap@gmail.com
web: https://www.tihanamiksa.com/

Magistrirala je na Diplomskom studiju Tekstilni i modni dizajn, modul Dizajn tekstila, Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje magistre inženjerke tekstilnog i modnog dizajna. Područje njezinog interesa su modni i tekstilni dizajn, dječja ilustracija te izrada lutaka i igračaka, čime se i kontinuirano bavi svih ovih godina. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim revijama, natječajima te izlagala na brojnim žiriranim izložbama. Bavi se manufakturnom proizvodnjom malih serija i unikatne odjeće, kao i proizvodnjom sportske, zaštitne ili slične specijalizirane odjeće i modnih dodataka, šireći tako granice suvremene mode istraživanjem eksperimentalne mode i brojnih tekstilnih tehnika. Povremeno surađuje s kazalištima u izradi kostima, lutaka te modnih dodataka. U području izrade lutaka i igračaka proizvodi lutke različitih namjena: od kazališnih, lutaka u edukativne svrhe, kao i lutke za odrasle. Istovremeno izrađuje lutke-kostime (maskote) za marketinške potrebe izdavačkih kuća, prema narudžbi ili prema vlastitom idejnom predlošku. Uspješno surađuje kao ilustrator s hrvatskim izdavačima na školskim izdanjima i dječjim časopisima. Djeluje i u edukativnim djelatnostima gdje je osam godina honorarno provela na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće, osmišljavala i vodila radionice za strukovne udruge, centre za kulturu grada Zagreba te neprofitne udruge, kako za odrasle tako i za osnovnoškolski uzrast. Višegodišnja je članica strukovnih udruga: ULUPUH-a od 1997. godine (Sekcija za oblikovanje odijevanja, Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo, Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka), HZSU-a od 2002. godine i HDD-a od 2011. godine.