Martina Petranović

E-mail: martina_petranovic@yahoo.com

Dr. sc. Martina Petranović (Rijeka 1976.) teatrologinja je zaposlena u Odsjeku za povijest hrvatskoga kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu. Diplomirala je komparativnu književnost i anglistiku (2000.) te dodatni studij teatrologije (2000.) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirala temom o povijesti hrvatske kostimografije (2010.). Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, piše znanstvene i stručne knjige, radove, prikaze, pogovore književnim djelima te leksikografske jedinice o hrvatskoj drami i kazalištu. Recenzentica je znanstvenih radova i projekata, članica je organizacijskih odbora znanstvenih skupova, povjerenstava za dodjelu nagrada i festivalskih vijeća. Surađivala je na nekoliko znanstvenih i umjetničkih projekata u zemlji i inozemstvu. Autorica je i stručna suradnica više izložbi o kazalištu. Suradnica je Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Dobitnica je više strukovnih nagrada i priznanja. U suradnji s Ivanom Bakal i Anom Lederer objavila je knjigu Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije (1909.–2009.) (2011.), a u suradnji s Lucijom Ljubić knjigu Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga peta (2012.). Autorica je knjiga Na sceni i oko nje (2013.), Prepoznatljivo svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj (2014.), Od kostima do kostimografije. Hrvatska kazališna kostimografija (2015.), Kazalište i (pri)povijest. Ogledi o hrvatskoj kazališnoj historiografiji (2015.) i Kamilo Tompa i kazalište (2017.). S Guidom Quienom objavila je knjigu Vanda Pavelić Weinert (2018.), a s Anom Lederer dvojezičnu studiju Ideja sinteze. Oblikovanje scene i kostima pedesetih godina 20. stoljeća (2019.). Autorica je monografije Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač (2020.).