Morana Radanović

Morana Radanović / 1965. – 2014. / hrvatska dizajnerica

Profesionalne početke na polju grafičkog dizajna ostvaruje krajem 80-ih u studiju Graffiti dizajn u Samoboru, a potom osniva studio M-graffik koji radi poglavito dizajn ambalaže te druge usluge promidžbe i dizajna za velike međunarodne klijente: Cocu Colu, za koju je između ostalog, napravila i bocu na zgradi zagrebačke punionice, agenciju McCann Erickson i dr. Osvaja nagrade za amblažu, među kojima se ističe Svjetska nagrada World Packaging Award 2000. godine, za dizajn bočice Cappy soka. Rad joj je predstavljen u knjizi “Exploring Packaging Desing” autora Chucka Grotha (2006.). Bila je aktivna članica ULUPUH-a, a u više navrata članica Umjetničkog savjeta udruge te Organizacijskog odobora međunarodne izložbe grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf (1999., 2008.).

 

Preuzeto: “Nepoznato o poznatom, Morana Radanović – prilozi povijest hrvatskog dizajna 1989. – 2014.”, katalog izložbe, tekstovi: Sanja Rocco i Branka Hlevnjak, Zagreb, Galerija ULUPUH, 4.11. – 13.11.2017.