Branka Radonić

Branka Radonić pohađala je od 1991. do 1992. godine Thurrock Technical College, Grays, UK. Godine 1995. maturirala je na Školi za tekstil, kožu i dizajn u Zagrebu, Odjel dizajn tekstila i odjeće. Od 1996. do 1999. godine studirala je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Accademiu di Belle Arti u Firenzi, slikarski odjel, upisala je 2002. godine u klasi prof. G. Giuliettija. Scenografiju na filmu radi od 1995. do 2017., a kao kiparica u Studiju 3Divine d.o.o., zaposlena je od 2009. do 2017. godine. Živi i radi u Zagrebu.