Kristina Rismondo

gsm: +385 95 197 6277

e-mail: kristina.rismondo@gmail.com
web: https://kristinarismondo.wixsite.com/portfollio

Na Akademiji likovnih umjetnosti završila sam grafiku na Nastavničkom smjeru u klasi profesora Ivice Šiška. Vrlo brzo, po završetku ALU dobila sam posao kao profesorica likovne umjetnosti i Visual Arts u programu međunarodnih matura u XV. gimnaziji, a kratkotrajno sam radila i kao asistentica Nevenke Arbanas u okviru predmeta grafičke tehnike u Školi Primijenjene umjetnosti u Zagrebu.
Praktičnim radom bavim se kontinuirano od završetka Akademije no kako nemam radni prostor i prešu usmjerila sam se na visoki tisak, digitalne medije te naposljetku tekstil koje sam izlagala na samostalnim i grupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Radovi u tekstilu nastajali su kroz duže vremensko razdoblje, no 2019. definiran je ciklus Totemi. Ciklus karakteriziraju viseći objekti izrađeni kombiniranjem otiskivanja (linorez otisnut na tkaninu) i šivanja (šivaće mašine i ručno šivanje). Materijali koji se koriste su tkanine (žutika, obično bijelo pamučno platno, glot), silikonske kuglice, spužva, offset boja za visoki tisak (plava, crna, crvena). Radove izrađujem sama u tehnici koja povezuje šivanje, otiskivanje visokog tiska, te na izvjestan način kolaž obzirom na upotrebu matrica iz različitih razdoblja osobnog stvaralaštva.