Roman Martin

Roman Martin rođen je u Zagebu 1966. godine gdje se
školovao, stvara i živi. Nakon odgovornih funkcija kao
menadžer, hobi fotografiranje pretvorio je u životni poziv. Romanova fotografska djelatnost uključuje fotografiranje krajolika, biljnog i životinjskog svijeta, “street” fotografiju, arhitekturu, “fine art” fotografiju i “travel” fotografiju.
Godine 2012. postaje član Photo Workshop Adventures tima, tvrtke sa sjedištem u New Yorku. PWA nudi foto radionice i fotografske ture na više od 150 lokacija, u više od 50 zemalja na svih sedam kontinenata.
Kao Ambasador za Europske destinacije Roman vodi foto radionice u Hrvatskoj, Italiji, Islandu, Francuskoj, Portugalu, Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Crnoj Gori i Turskoj.
U 2016. g. postaje VP (Vice President) kompanije i ukso surađuje na promociji kompanije, marketingu i SM (social media) te zajedno s osnivačem PWA, Michaalom Chinnicijem pokreće projekt “think orange”, blog koji je 2017. g. dobio prestižnu nagradu za 12. rangiran “Travel Photography Blog” po odluci “feedspot” portala.
Od 2015. do 2018. Roman je bio brand ambasador Ricoch Pentax foto opreme.