Zora Baletić Salopek

Životopis: 

Zora Salopek Baletić rođena je 1970. godine u Sisku, ali rodnim gradom smatra Petrinju.
Diplomirala je 1994. kod mentora prof. Nikole Filipovića, na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija stažira u uredu Wade Sell u Londonu, koji se bavi rekonstrukcijama povijesnih spomenika. Također sudjeluje na dva urbanistička seminara pod nazivom Okviri Metropole.
Od završetka studija radi na različitim poslovima arhitektonskog projektiranja, u arhitektonskim uredima Arhigrad i Wizart.

Krajem 2006. jedan je od osnivača (zajedno sa Andrijanom Pozojević), direktor i projektant voditelj studija Matrica Arhitektura d.o.o., koji vodi do danas. Arhitektonski studio Matrica Arhitektura uglavnom se bavi projektiranjem interijera te zahtjevnih rekonstrukcija na spomenicima kulture.
Početkom 2010. jedini je osnivač i direktor studija Arhitekti Salopek d.o.o. koji se uglavnom bavi projektiranjem individualnih obiteljskih kuća te rekonstrukcijama drvene ruralne arhitekture. Članicom ULUPUH-a postaje 2011. godine.

Nagrade:

• Župna crkva Sv. Kvirina u Sisku, 2.nagrada na natječaju_Sisak 1996.
• Svetište gospe od Aljmaša u Aljmašu, otkup na natječaju_Zagreb 1999.
• Višestambena zgrada Buzet POS, Buzet, otkup na natječaju_Zagreb 2002.
• Stambeno poslovna zgrada DS 21/1, Grabrik, Karlovac, 1. nagrada_Zagreb 2002.
• Palača Lešić Dimitri u Korčuli, nominacija za nagradu Bernardo Bernardi_Zagreb 2009.
• Palača Lešić Dimitri u Korčuli, Highly Commended by the jury of Europa Nostra_Hague 2010.
• Palača Lešić Dimitri u Korčuli, jedan od 20 najboljih od 1200 radova na portalu World Arch Community_web 2010.

Važnije realizacije:

1994 – 2001 Sanacija u ratu oštećenih stambenih građevina, cca 50 objekata
2001 Višestambena zgrada Karlovac POS (autor sa B. Baletić)
2004 Vile Trsje u Zagrebu (autor sa B. Baletić)
2006 Rekonstrukcija i dogradnja Palače Lešić-Dimitri u Korčuli
2006 Interijer Rehabilitacijskog centra Reaktiva u Zagrebu (autor sa V. Jakobović)
2007 Nekoliko interijera trgovina Jes u Rijeci, Splitu i Zagrebu (autor sa A. Pozojević)
2008 Interijer više stanova za upravljački kadar Kutjevo d.o.o. (autor sa A. Pozojević)

Projekti u tijeku:

• Interijer hotela Dvorac Jurjevec u Turopolju
• Interijer kamene kuće Kovaček u Betini
• Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Velikog Kaptola u Sisku (autor sa A. Pozojević)

Pored navedenih izvedbi ili natječaja, izveden je još niz manjih stambenih objekata ili interijera, te nekoliko natječajnih radova.

U prilogu: fotografije palače Lešić-Dimitri s Korčule