Osanna Šašinka

Osanna Šašinka rođena je u Rijeci 1978. Godine 2002. diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji, smjer scenografija. Usporedo sa sveučilišnim studijem radi kao vanjski scenograf i kostimograf za HNK u Rijeci. Nakon studija radi kao scenograf i kostimograf, a od 2006. kao nastavnik u Srednjoj školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Godine 2008. polaže stručni ispit za zvanje profesora scenografije. Iste godine radi kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu u Rijeci kao vanjski predavač predmeta Lutkarstvo. Iste godine se zapošljava pri Hrvatskom restauratorskom zavodu te započinje karijeru konzervatora-restauratora. Godine 2011. polože stručni ispit pri Ministarstvu kulture RH za zvanje: konzervator-restaurator, uža specijalnost kamena plastika.