Miho Skvrce

E-mail: mihoskvrce@gmail.com

Rođen sam u Dubrovniku gdje je sam završio osnovnu i srednju školu,nakon čega upisujem studij slikarstva na Accademia di Belle Arti u Veneciji. Radim kao suradnik za Turističku zajednicu Grada Dubrovnika, sveučilište u Mostaru te kao suradnik mnogih drugih revija, časopisa i raznovrsnih publikacija. Fotografije  objavljujem i u mnogim knjigama, a nekoliko knjiga sam i opremio fotografijama poput likovne monografije  Antun Masle Igora Zidića, Autobiografije Mato Celestin Medović, likovne monografije Viktor Šerbu fovistički lirik dubrovačkog kolorizma, likovne monografije Tomo Gusić, likovne monografije Milovan Stanić (u  izradi), te knjige Nevidljivi odrazi: likovne kritike, eseji i ogledi Antuna Karamana (u izradi). Teme njegovih  fotografija su pejzaži i vedute Dubrovnika, prolaznici i dokumentiranje života te interijeri i portreti. Zaposlen sam kao Muzejski fotograf Umjetničke galerije Dubrovnik. Živim i radim u Dubrovniku.