Darko Štefanec

Darko Štefanec , rođen 1960 u Zagrebu, autor ilustriranih turističkih karata. Od 1979. do 1990. radi različite airbrush ilustracije, a od 1991. nadalje specijalizirao se za izradu autorskih panoramskih karata gradova i regija. Realizirao preko 80 projekata koji se redovito ažuriraju novim sadržajima i koriste u turističkoj promociji.