Ivana Vučić

Ivana Vučić  je grafička dizajnerica i fotografkinja, diplomirala na Studiju dizajna pri Arhitetonskom fakultetu u Zagrebu. Profesionalnu karijeru započinje u studentskim danima kao umjetnička fotografkinja te fotoreporterka (Arkzin, Feral Tribune, Nacional, Banka, Globus, Cosmopolitan, Elle…). Od 1996. simultano radi kao freelance fotografkinja i grafička dizajnerica objedinjujući oba medija u jedinstveni vizualni jezik te surađuje s brojnim umjetnicima, muzejima, galerijama, izdavačima, marketinškim agencijama, korporacijama… 2001. suosniva studio za vizualne komunikacije Laboratorium u kojemu obavlja funkciju izvršne i kreativne direktorice, grafičke urednice, dizajnerice i fotografkinje (2001-2012) te 2008. marketinšku agenciju Lab 360 gdje obavlja ulogu kreativne direktorice (2008-2012). Profesionalno djelovanje nastavlja 2012. na području brandinga, grafičkog dizajna, fotografije i izdavaštva s Hamper studiom. 2013. suosniva udrugu za promicanje fotografije i suvremene umjetnnosti – Ured za fotografiju te fotografsku biblioteku f11.

Članica je stručnih žirija, bavi se edukativnim radom kao gost/predavač iz područja vizualnih komunikacija, surađuje na brojnim izdavačkim projektima kao urednica knjiga i umjetničkih monografija… Dobitnica je brojnih međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja za dizajnerske (AICA, London International Award (LIA), Gold iF Communication Design Award, European Design Award, Graphis Design Annual Award, HOW International Award, Good Design Award, MIAF, Eulda Award, HOW Pefect 10 Award, Red Dot Award, I.D. magazine Award, Golden Drum Award, Zagrebački salon, Rektorova nagrada…) i fotografske radove (Trofej grada Zagreba, Nagrada MUO – Zlatna plaketa, Rhotodays Rovinj, Zlatna plaketa Batana…). Njezini fotografski i dizajnerski radovi su u zbirci MUO (Zagreb) te zbirci Galerije Marino Cettina (Umag). Izlaže samostalno i skupno na izložbama u zemlji i inozemstvu. Članica je ULUPUH-a, HDD-a i HZSU-a.