Hela Vukadin-Doronjga

E-mail: hela.vukadin@gmail.com

Dr. sc. Hela Vukadin-Doronjga, povjesničarka umjetnosti, muzejska savjetnica, znanstvena suradnica, zaposlena je u Muzeju grada Zagreba. Vanjska je suradnica Fakulteta hrvatskih studija. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je s temom Zagrebačke obiteljske kuće i vile arhitekta Mladena Kauzlarića / međuratna moderna (2005.) te obranila doktorski rad Arhitekt Vladimir Turina (2012.). U okviru muzejske i znanstvenoistraživačke djelatnosti dominantno se bavi poviješću, teorijom, zaštitom i afirmacijom hrvatske arhitekture i urbanizma 20./21. stoljeća, naglašavajući prirodni ambijent i antropološki aspekt, polazeći od korisnika prostora – čovjeka. U svojim znanstvenim i izložbenim projektima ističe snažne autorske osobnosti, čiju poziciju i dosege smješta u nacionalni i međunarodni kontekst kako bi se upozorilo na simultanizam, specifičnosti, aktualnost, katkada i ekskluzivnost hrvatske arhitekture/umjetnosti. Šire područje interesa obuhvaća ranija razdoblja arhitekture, hrvatske prirodne ljepote i tradicijsko graditeljstvo kao ishodišne točke pristupa promišljanju prostora, sakralnu arhitekturu i druge bliske teme iz hrvatske umjetnosti (skulptura, javni spomenici, suvremena umjetnost). Rezultate svoga rada objavila je u tiskanim i elektroničkim medijima. Pripremila je više istraživačkih izložbi, znanstvenih i stručnih objava te stalni postav Interpretacijskog centra ribarstva Ždrelac na Pašmanu. Pozvana je suradnica na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, skupova, u sveučilišnoj nastavi (FFZG, AF) te u izradi više muzeoloških istraživanja arhitekture. Članica je strukovnih udruga, žirija te kulturnog vijeća. Dobitnica je više strukovnih nagrada (recentno za izložbu Stadion Maksimir – sportska arhitektura Vladimira Turine).