Renato Vukić

web: http://renato-vukic-photography.great-site.net/

Osnovnoškolska ljubav prema fotografiji 2008. godine polako prerasta u stalni posao u Tiflološkom
muzeju u Zagrebu. Od 2009. godine postaje fotograf Tiflološkog muzeja, a nešto kasnije stječe zvanje
muzejskog fotografa pred povjerenstvom Ministarstva kulture za polaganje stručnih ispita u muzejskoj
struci pri muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu. Snima dokumentarnu i produkt fotografiju za kataloge Muzeja, pozivnice, kataloge, marketing i digitalni marketing, događanja (promocije, radionice, koncerte, otvorenja izložbi ), postava izložbi (interijere, panorame interijera), opremanje publikacija i novinskih reportaža. mimo toga bavi se i ostalim žanrovima fotografije. Fotografije su objavljivane u dnevnim listovima i publikacijama Muzeja i Ministarstva kulture. Živi i radi u Zagrebu.