Tereza Vukić

Telefon: (+385) 995-921885
E-mail: tereza.vukic7@gmail.com
Web: https://terezavukic.wixsite.com/vukkic

Zovem se Tereza Vukić te živim i radim u Rijeci. Diplomirala sam slikarstvo na studiju primijenjenih  umjetnosti na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci 2021. godine. Javna izlaganja sam započela 2017. godine te sam do sada sudjelovala na skupnim izložbama u Rijeci, Zagrebu, Labinu i Puli.
Sudjelovala sam na dvije (2) internacionalne izložbe; Kranj (Slovenija) i Sofija (Bugarska). U lipnju 2020. godine ostvarila sam prvu samostalnu izložbu pod nazivom ‘3ALOG’ istoimenog umjetničkog kolektiva troje autora/ice. Od 2020. godine članica sam HDLU-a Istre, a od 2021. god. ULUPUH-a. Moje stvaralaštvo prevladava u mediju slikarstva i stakla. Staklo često kombiniram sa slikarstvom, pritom obraćajući pažnju da oba medija dođu do izražaja. Boje i igra svjetlo-sjena karakteristični su za moj izričaj u mediju stakla. U svojm radovima istražujem korespondenciju čovjeka i životinje, no isto tako nastojim ekspresivnim načinom izraziti vlastite doživljaje i emocije. U slikarskom radu za konstrukciju prostornih planova najčešće se koristim bojom, odnosno kolorističkom perspektivnom. Paleta kojom se služim sastoji se od primarnih, sekundarnih i tercijarnih boja. Ritmom boja i slojevitom gradnjom slike, ostvarujem svojevrsni dojam prostornosti i atmosfere. Instinktivni, gotovo nagonski potezi kista i ugljena velikim su dijelom karakteristični za autorski slikarski i crtački rukopis. Kombinirajući iracionalnu i racionalnu metodu slikanja, u svom radu dopuštsam boji da curi niz podlogu, stvarajući relativni efekt dovršenosti, odnosno nedovršenosti slike. Kroz motive životinja nastojim prikazati životinjsku emocionalnu sposobnost ali i izraziti osobna, intimna unutarnja stanja i procese.