Velimir Vukšić

Dvostruki sam inženjer koji je hobi pretvorio u profesiju. Davne, 1990. godine pokrenuo sam poduzeće „Carski Husar d.o.o“ koje je bavilo izdavaštvom. Uz izradu kalendara i postera, bavio sam se izradom ilustracija i pisanjem tekstova za desetak knjiga koje su tiskane u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. U Hrvatskoj sam publicirao časopis za vojnu povijest i militariju – HUSAR. Kako je kroz godine moj rad postao profesionalniji, odlučio sam se za publiciranje časopisa istog naziva, ali na njemačkom jeziku. Časopis sam tiskao u nakladi od dvadesetak tisuća primjeraka i uspješno prodavao u zemljama njemačkog govornog područja. Nakon toga sam se na nekoliko godina vratio ponovo sa  časopisom na hrvatsko tržište. Jedini sam autor svih članka, ilustracija i računalnih grafika koje su objavljivane u mojim časopisima. Imao sam i mali tim suradnika koji je entuzijastično doprinosio kvaliteti časopisa, a sastojao se od lektora hrvatskog jezika, lektora njemačkog jezika i dizajnera. Povukao sam se u mirovinu, ali i dalje ilustriram i surađujem sa dva njemačka časopisa – CLAUSEWITZ i MILITÄR UND GESCHICHTE. Iako je moj dugogodišnji rad usmjeren na vojnu povijest, napravio sam brojne ilustracije raznovrsnih sadržaja – od heraldike, do lokomotiva, pijevaca i riba.