Dante 700: „I u Paklu može biti dobro?“ – ROK 1.9.

Poziv umjetnicima za prijavu za sudjelovanje na izložbi:

Dante 700: „I u Paklu može biti dobro?“

tematska žirirana izložba posvećena obljetnici Danteove smrti koju organizira Gradski muzej Križevci u suradnji s Akademijom likovne umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Autor koncepcije: Elizabeta Wagner
Kustosica izložbe: Elizabeta Wagner

Selektori: Josip Zanki, Danko Friščić, Zoran Homen, Tea Hatadi i Elizabeta Wagner

Prostor i vrijeme održavanja izložbe:
Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci, Trg Antuna Nemčića 6/I, Križevci, 11. 11. – 11. 12. 2021.

Rok za prijavu produžen do 1. rujna 2021., do ponoći

 

Koncepcija izložbe:  

UNESCO je 2021. proglasio godinom obilježavanja sedamstote obljetnice smrti Dantea Alighierija, talijanskog pjesnika i filozofa, „oca“ talijanskog jezika koji je svoje stihove zapisivao govornim jezikom (i napustio uvriježen način pisanja na latinskom), približio književnost običnom čovjeku i utro put poznatim talijanskim renesansnim piscima, Petrarci i Boccacciu. Danteovo najpoznatije djelo je La Divina Commedia, „Božanska komedija“ – epski spjev koji se smatra posljednjim velikim književnim djelom srednjeg vijeka i prvim velikim djelom koje nagovješćuje renesansu. Božanstvena komedija sastoji se od tri dijela, Pakla (Inferno), Čistilišta (Purgatorio) i Raja (Paradiso). Dante u prvom licu opisuje putovanje kroz tri dijela zagrobnog života u vrijeme Uskrsa 1300. godine. Kroz Pakao i Čistilište vodi ga njegov uzor – rimski pjesnik Vergilije, a kroz Raj Beatrice, savršena žena kojoj se Dante divio. Pakao ima devet krugova: Limb, Grješni ljubavnici i preljubnici, Proždrljivci, Škrci i rasipnici, Srditi, Krivovjerci, Nasilnici, Oni u koje se nema povjerenja i Izdajnici, a što je krug uži i niži, to je grijeh veći. Pakao je alegorijska slika zemaljskoga svijeta i njegove pokvarenosti, a Dante je simbol grješnog čovjeka. Kroz Pakao i Čistilište vodi ga Vergilije, simbol razuma. U Čistilištu se duše čiste od sedam grijeha, raspoređene u sedam krugova, a kada se očiste, lete prema nebu. U Raju se Dante oprašta od Vergilija te, očišćen od grijeha, na cvjetnoj livadi susreće Beatrice, simbol milosti i Božje ljubavi. Raj se sastoji od devet nebesa koja se vrte oko Zemlje. U njemu se nalaze dobre i svete duše učenih ljudi, pravednih vladara i sl. Na kraju Dante moli Djevicu Mariju za čiste osjećaje i zaštitu od magičnih zemaljskih grijeha.

Dante spominje Hrvatsku u svom pjevanju u Raju (31, 103):
„Qual è colui che forse di Croazia
viene a veder la Veronica nostra,
che per l’antica fame non sen sazia“

što i nije neočekivano obzirom na to da je Dante putovao po Hrvatskoj kada mu je društvo pravio hrvatski biskup bl. Augustin Kažotić.

Božanstvena komedija je bezvremeno djelo koje funkcionira kao alegorija svih dosadašnjih zapadnih društava, pa i onog suvremenog. U jednom od krugova zarobljen je mali čovjek koji čeka da se duh i materija oplemene i pretvore iz grješnog, sirovog stanja u neko bolje, plemenitije – baš kao što se rudača tali da bi postala skulptura, a ulje i pigment miješaju da bi postali boja. Posebno valja naglasiti paralelu između 2020. godine, (epidemija, potres, klimatske promjene i gospodarska kriza) koja je za svijet i Hrvatsku bila velika prekretnica, i budućnosti ljudske rase s Danteovim putovanjem kroz tri izvanzemaljska kraljevstva. Kako će umjetnici koji su senzibilniji na društvene mijene prenijeti iz duhovnog u materijalno svoja iskustva i osjećaje u ova turbulentna i neizvjesna vremena? Hoće li i njihova i naša stvarnost završiti kao La Commedia (prema srednjovjekovnoj poetici tako se označavalo pripovjedno djelo u stihovima, napisano jednostavnim, svima razumljivim jezikom koje počinje tužno, a završava sretno): „…Na početku ona je zastrašujuća i smrdljiva, jer govori o Paklu, ali ima dobar kraj, poželjan i prijatan, jer govori o Raju…“

Ovo je velika i moćna tema koju valja dobro promisliti i razraditi, u kojoj trebamo, kao i Dante,
pratiti razum i osjećaje pa ćemo stići do Raja gdje možemo spoznati ljubav koja sve pokreće.

Pozivaju se umjetnici, profesori i studenti Akademije likovne umjetnosti, državljani Republike Hrvatske i oni sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u ovoj temi mogu pronaći poticaj za stvaranje umjetničkog djela, da se prijave na izložbu. Izložba je otvorena za sva umjetnička djela izvedena u svim umjetničkim medijima. Kustosica zadržava pravo upućivanja poziva umjetnicima-gostima za sudjelovanje na izložbi. Pozvani umjetnici ne podliježu selekciji.

Moguće je prijaviti do 3 rada nastala od početka 2019. do trenutka prijave. Poželjno je, no nije uvjet, da rad nije prethodno izlagan. Svi radovi prijavljeni na natječaj moraju biti opremljeni i spremni za izlaganje. Gradski muzej Križevci i ALU ne preuzimaju obvezu produkcije i opreme umjetničkog djela. Ako predstavljanje rada zahtijeva specifičnu tehničku opremu, umjetnik/ca je treba sam/a osigurati.

Način prijave:

Na natječaj se prijavljuje elektronskim putem, najkasnije do 1. rujna 2021. godine – u tu svrhu treba:

ispuniti Prijavnicu dostupnu na poveznici: http://www.gradski-muzej-krizevci.hr/wp-content/uploads/2021/05/Prijavnica_DANTE-700.docx

na adresu gradskimuzejkrizevci@gmail.com treba poslati ispunjenu prijavnicu i fotografiju rada/radova – fotografije trebaju biti u jpg formatu, u rezoluciji već pripremljenoj za tisak: ne manjoj od 300 DPI-ja, oko 3000 pixela duža strana fotografije. Prostorne radove potrebno je snimiti iz najmanje tri osnovna kuta gledanja. Od tih će se fotografija odabrati jedna koja će se, u slučaju da rad bude odabran, reproducirati u katalogu. Ako je potrebno, uz fotografiju rada možete priložiti skice. Molimo Vas da fotografiju rada imenujete istim nazivom koji ćete navesti u Prijavnici, kako bismo mogli povezati fotografiju i opis. Poruku naslovite „za DANTE 700“. Ne dobijete li povratnu poruku o zaprimanju prijave u roku od tjedan dana nakon slanja, kontaktirajte nas na dolje navedeni kontakt.

Naknadno prispjele i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Iznimno, samo oni autori koji prijavu i radove ne mogu poslati elektronskim putem, mogu ih dostaviti na CD-u i u pisanom obliku u Gradski muzej Križevci, Tome Sermagea 2, Križevci, osobno ili zemaljskom poštom, s datumom prispijeća do 1. rujna 2021. godine. Molimo Vas da tom obliku prijave pribjegnete samo ako Vam je prvi, elektronski način nedostupan jer uvelike otežava obradu podataka.

Radovi će biti izabrani preko fotografija, a o rezultatima žiriranja svi autori bit će obaviješteni putem elektronske pošte najkasnije do 1. listopada. O vremenu i mjestu dostave radova za izložbu obavijestit ćemo Vas uz objavu o rezultatima žiriranja. Gradski muzej Križevci i ALU ne preuzimaju obvezu produkcije i opreme radova, kao niti njihove dostave i povrata.

Predajom prijavnice i slanjem fotografija autor garantira vlasništvo na svim pravima za njihovo objavljivanje. Također, ovom prijavom svi autori, jednako kao i urednici i kustosi, primaju na znanje i odobravaju da se svi muzeju predani materijali (fotografije i rukopisi) mogu upotrijebiti u svrhu promidžbe izložbe u svim medijima, katalogu, pozivnici i na mrežnim stranicama, kao i za potrebe stručnih osvrta i recenzija te znanstvenih pregleda.

Slanjem prijave, umjetnik/umjetnica prihvaća obaveze i uvjete sudjelovanja.

Kontakti:
Elizabeta Wagner, kustosica izložbe, 098 1773312

Gradski muzej Križevci: gradskimuzejkrizevci@gmail.com

Projekt je nastao u suradnji Gradskog muzeja Križevci i Akademije likovne umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca.

 

Foto: Danko Friščić & Davor Mezak, “Splav Meduse”, dio triptiha “Brod luđaka”, 2014.