Guido Quien: Približen pogled

Urednik: Guido Quien
Prijevod uvodnog teksta: Hrvoja Heffer
Fotografije: Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb; Guido Quien, privatna arhiva
Oblikovanje, prijelom i grafička priprema: Kuna zlatica
Naklada: 300 primjeraka
192 str, meki uvez
ISBN: 978-953-327-041-8
Cijena: 16 EUR

Knjiga Guida Quiena “Približen pogled” zbirka je tekstova o primijenjenim umjetnostima, izbor ogleda, kritika, te predgovora izložbi različitih područja primijenjenih umjetnosti, koje je pisao od 1972. godine do danas. Stoga je to ne samo određeno autorsko viđenje, predstavljanje te kritički stav o specifičnim izraznim područjima, odnosno pojedinim umjetnicima, nego i svojevrsna kronika događanja primijenjenih umjetnosti u Hrvatskoj, u širokom vremenskom rasponu.

Knjiga je podijeljena je u dva poglavlja s podnaslovima: „Primijenjeni portreti“ i „Muzej za umjetnost i obrt“. U prvom, opširnijem, poglavlju autor je fokusirao niz imena s područja primijenjenih umjetnosti. Drugo poglavlje predstavlja događanja u Muzeju za umjetnost i obrt, u razdoblju od 1973. do 1994. godine, naime u razdoblju dok je Guido Quien bio kustos tog muzeja. To su bilježenja ponajprije tematskih ili većih kulturoloških izložbi, ali i samostalnih izložbi Muzeju zanimljivih autora. Ovi tekstovi objavljeni su u katalozima izložbi, stručnim časopisima, no dobrim dijelom u medijima, novinskim izdanjima i na radiju, te im je primjerena kraća forma i jednostavniji govor. Većina onih objavljenih na radiju sada se prvi puta pojavljuju u tiskanom obliku.

Kao povjesničar umjetnosti i likovni kritičar Guido Quien je često pozornost usmjeravao primijenjenim umjetnostima. Ne samo objavljujući kritičke osvrte, nego i kao autor mnogih izložbi. U situaciji kad likovna kritika nedovoljno prati izložbe i općenito oblikovne rukopise umjetnika primijenjenih umjetnika, knjiga Guida Quiena po mnogolikosti sadržaja i pristupu temama, cjelovitosti pojedinog teksta, kao i koncepciji cjeline knjige, svojstven je prilog smanjenju tog neujednačenog omjera, te punijem osvjetljavanju različitih oblika primijenjenih umjetnosti.

U ovoj zbirci Quien piše o fotografiji, keramici, tekstilu, modnim događanjima, oblikovanju metala, karikaturi, plakatu, ilustraciji, lutkama i igračkama, nakitu i sitnoj plastici… odnosno osvijetljeni su poimence: Tošo Dabac, Mitja Koman, Jasenka Pavliša, Snježana Vego, Božena Ivkanec, Vlatka Tabulov-Truta, Nevenka Faber, Anđelka Rakić-Filipović, Melanija Velikonja, Vesna Emer, Saša Novković, Slavko Grčko, Zlatko Kauzlarić Atač, Aleksandar Kukec, Marija Braut, Raul Goldoni, Ivo Vrtarić, Nedeljko Dragić, Hanibal Salvaro, Bernardo Bernardi, Antoaneta Pasinović, Lana Kindy, Eleonora Apostolova, Petar Pismestrović, Bojana Švertasek, Hrvoje Ljubić, Branimir Dorotić, Vesna Bergant Smodila, Boris Krstinić, Libuša Kirac Vranko, Josip Zeman, Latica Ivanišević, Zlata Radej, Vladimir Kos, Nenad Gattin, Sebastijan Čamagajevac, Oto Reisinger, Mladen Bašić Bibi, Rolf Harder, Ernest Roch, Mira Kovačević-Ovčačik, Blanka Dužanec, Branko Balić, Branka Uzur i Milka Vukelić.

Nakladnik knjige je ULUPUH, a grafičko oblikovanje izvela je Ana Kunej (dizajnerski studio Kuna zlatica). Format primjeren ruci, svježe rješenje korica, te razložni suodnosi slovnog i slikovnog u knjizi, upravo pozivaju da približenim pogledom uronimo u ovu nesvakidašnju knjigu.

Knjiga je ostvarena uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i Zagrebačke županije.