HDKKT: ciklus Portreti : Drago Turina Charlie

U povodu ciklusa Portreti u organizaciji Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa, danas su u Vili Arko, o Dragi Turini Charlieju, scenografu, govorili Ivana Bakal, Želimir Mesarić, Mira Muhoberac i Martina Petranović.

Drago Turina Charlie (1943. – 2020.), poštovani umjetnik, cijenjeni kolega i dragi prijatelj, jedan od najistaknutijih hrvatskih scenografa,  napustio nas je u siječnju ove godine. Uspomeni na dragoga Charlieja i analizi njegova neprocjenjiva opusa Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa posvetilo je današnji  događaj iz ciklusa Portreti.

Kostimografkinja Ivana Bakal govorila je o Dragi Turini s aspekta kolegice, predsjednice ULUPUH-a i Sekcije za kazalište, film i TV, inicijatorice i urednice monografije.

Redatelj Želimir Mesarić govorio je o svojoj suradnji s Dragom Turinom na predstavama u Dramskom kazalištu Gavella i u ZKM-u i o Charlieju iz osobne perspektive.

Dramaturginja i teatrologinja Mira Muhoberac govorila je o radu na predstavama Drage Turine, o odnosu Turinine scenografije prema tehnici, režiji, dramaturgiji i glumi u predstavama na otvorenom i u zatvorenim prostorima, o svojemu dugogodišnjem prijateljstvu s Charliejem Turinom, o zajedničkom sanjanju kazališnoga muzeja i o nastanku iznimnih igračaka.

Teatrologinja Martina Petranović govorila je o specifičnostima i karakteristikama scenografskoga opusa i kazališnoga djelovanja Drage Turine s osvrtom na njegovo mjesto u povijesti hrvatske scenografije i hrvatskoga kazališta. U kontekstu analize Turinina opusa, ali i pohrane kazališne građe i potrebe osnutka hrvatskoga kazališnog muzeja, te je ujedno predstavila i kazališnu ostavštinu Drage Turine koja je prije nekoliko mjeseci prihvaćena i pohranjena u Odsjeku za povijest hrvatskoga kazališta HAZU.