Indijski Omnibus — OWW 01

Saša Pjanić, Igor Sitar, Siniša Uštulica
izložba fotografija

Od 2. do 18. travnja 2009. u Galeriji ULUPUH mogla se pogledati izložba fotografija pod nazivom “Indijski Omnibus — OWW 01”. Riječ je izložbi triju autora fotografa, Saše Pjanića, Igora Sitara i Siniše Uštulice, nastalih tijekom njihova zajedničkog putovanja u Indiju u ljeto 2006. i 2007. godine.

U predgovoru u katalogu Saša Pjanić, jedan do autora na izložbi, napisao je: « “Indijski omnibus” ili “Kako sam spojio svoj dnevni boravak sa Indijom” (Oww 001) prva je od izložbi u okviru projekta Omnibus World Workshop. Ideja prvog omnibusa nije konceptualizacija slika, formi ili sadržaja unaprijed zadanom temom ili smjerom, već jednostavno bilježenje svega onoga što se u određenom trenutku našlo s druge strane objektiva i to na tri različita načina. Uranjanje je to u individualni svijet vlastitih iskustava, predodžbi i doživljaja, izraženih pretežno stilom life fotografije kroz tri različite interpretacije. U tom bi se smislu i moglo reći da repertoar Indijskog omnibusa proizlazi prije iz klasičnih fotografskih uzora, nego iz tendencije ka vizualnom eksperimentu ili stilskim inovacijama. Blagi, stilski anakronizam i korištenje analognih fotografskih medija naprotiv, svjesno implicira intimna sjećanja autora na doba formiranja i odrastanja kada su kao zaneseni dječaci mahnito prelistavali reportažne časopise, maštajući o dalekim zemljama koje vrve fantastičnim slikama. Njihova fotografija stoga i polazi od rudimentarne biti ovog medija: bilježenje trenutka.

Druga je poveznica, dakako, Indija. Magičan i transcendentalan, već i prizvuk te riječi, mnogima evocira prilično konkretne slike za koje bi se, bez pretjerivanja moglo reći da su same po sebi vizualni fenomeni. Polazeći od ove pretpostavke, autori svoj tematski repertoar namjerno grade na tipičnim, indijskim stereotipima ali nikako u smjeru faktografske naracije. Njihove fotografije ne objašnjavaju i ne preispituju. One prikazuju, i to na različite načine kojima je zajednički cilj da očaraju.»

Izložba je prva u nizu izložbi planiranih unutar projekta Omnibus World Workshop osmišljenog kao način kreativnog druženja profesionalnih fotografa u obliku zajedničkog putovanja na određenu destinaciju u svijetu, a sa ciljem ostvarenja određenog kreativnog zadatka unutar medija fotografije. Više o projektu na www.omnibusww.com