Ivana Bakal: Poetika vizualnoga kazališta

Vlastita naklada: Ivana Bakal
Sunakladnik: ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
Za nakladnika: Ivana Bakal
Urednica: Martina Petranović
Grafički dizajn: Mario Aničić
Recezenti: dr. sc. Igor Tretinjak, dr. sc. Silva Kalčić
Lektura: Ivana Slunjski
Tisak: Stega tisak d.o.o., Zagreb
Naklada: 200 primjeraka
Format: 165 x 235 mm, 188 stranica, meki uvez
Cijena publikacije: 35 EUR

Umjetničko/znanstvena monografija Ivane Bakal naslovljena Poetika vizualnog kazališta posvećena je fenomenologiji vizualnog kazališta kroz teorijski i umjetnički diskurs same umjetnice. U uvodnim poglavljima, baziranim na autoričinoj doktorskoj disertaciji Kazališni kostim između performansa, instalacije i objekta – vizualno kazalište (2015.), autorica razmatra dramaturške pretpostavke vizualnoga kazališta te status kostima i kostimografa unutar njega, a zatim uspostavlja kratak pregled povijesti vizualnoga kazališta u nacionalnim rasterima i na međunarodnoj sceni, istodobno dajući naslutiti i dijapazon osobnih uzora ili izabranih prethodnika. U središnjem dijelu knjige, autorica se usredotočila na pomno razlaganje evolucije i dijapazona vlastitih umjetničkih promišljanja vizualnoga kazališta. Treće poglavlje čine ogledi o kostimografskoj poetici i praksi Ivane Bakal iz pera više autora (Đ. Vanđura, V. Gerić, S. Jamnicky, M. Petranović, M. Muhoberac, I. Körbler). Knjiga je popraćena pogovorom Martine Petranović „I rezime i polazište“ koja je i urednica knjige. Knjiga je opremljena bogatim likovnim materijalom – skicama i fotografijama radova Ivane Bakal.

Knjigu u ovom obliku ne bi bilo moguće realizirati bez fotografija koje nesebično ustupili autori fotografija, a kojima i ovom prigodom još jednom hvala: Boris Bakal, Ivana Bakal, Matko Biljak, Kristijan Cimer, Tomislav Čuveljak, Tanja Draškić Savić, Nenad Glavan, Ognjen Karabegović, Đurđica Kocijančić, Krunoslav Marinac, Damir Rajle, Tomislav Rastić, Maša Štrbac, Davor Višnjić, Sandra Vitaljić, Miroslav Zadro i drugi.

U knjizi Poetika vizualnoga kazališta autorica Ivana Bakal, istaknuta hrvatska kostimografkinja i vizualna umjetnica, iznosi pregled svoga plodnog i bogatog umjetničkoga djelovanja u raznim stvaralačkim područjima i medijima od samih stvaralačkih početka rada do danas. Knjiga stoga obuhvaća i autoričin kostimografski rad u tradicionalnome institucionalnome kazalištu „srednje struje“, i njezine kostimografske izlete u svijet medija, reklama i različitih društvenih događanja, i njezino mnogovrsno sudjelovanje u projektima nezavisne kazališne scene, i umjetničine autorske projekte koji se ujedno nameću i kao neki od njezinih kreativnih vrhunaca. Kako daje naslutiti već i sam naslov, najveći dio knjige posvećen je autoričinu djelovanju u polju vizualnoga kazališta i autoričinim umjetničkim istraživanjima kostima-skulptura ili kostima-instalacija te performansa kostima i izvedba kojima glavni poticaj daje kostim, izmaknutim iz okvira klasične kazališne predstave i realiziranim u izložbenim i nekazališnim prostorima. Autorica u uvodnim poglavljima stoga razmatra dramaturške pretpostavke vizualnoga kazališta te status kostima i kostimografa unutar njega, potom nudi kratki pregled povijesti vizualnoga kazališta u nacionalnim rasterima i na međunarodnoj sceni, istodobno dajući naslutiti i dijapazon osobnih uzora ili izabranih prethodnika, da bi se zatim usredotočila na pomno razlaganje evolucije i dijapazona vlastitih umjetničkih promišljanja vizualnoga kazališta.

Riječi Ivane Bakal pritom su potkrijepljene i oživotvorene brojnim likovnim prilozima i reprodukcijama njezinih umjetničkih ostvarenja, a prate ih i tekstovi istaknutih hrvatskih redatelja, povjesničara umjetnosti i teatrologa koji su u različitim prigodama pisali u umjetničkome opusu Ivane Bakal. Grafički dizajner Mario Aničić profinjenim je vizualnom oblikovanjem knjige pridonio sinergiji tekstualnoga i likovnoga tkiva knjige te istaknuo atraktivnost autoričina likovnog rukopisa i stvaralačkoga opusa. Knjigu je uredila i pogovorom popratila dr. sc. Martina Petranović, zaključivši da se knjigu Ivane Bakal Poetika vizualnoga kazališta i može i treba čitati ne samo kao privremeni rezime autoričina višedesetljetnoga rada u komplementarnim područjima umjetnosti i znanosti o umjetnosti, već i kao polazište za razmatranje autoričinih budućih umjetničkih propitivanja i znanstvenih proučavanja vizualne umjetnosti s posebnim naglaskom na kostim i kostimografiju čije granice svojim radom neprestano transcendira, preispituje i pomiče.

Knjiga je namijenjena različitoj čitalačkoj publici, od učenika i studenata umjetničkih usmjerenja, preko nastavnika, umjetnika, likovnih i kazališnih teoretičara i teatrologa do šire javnosti.

Objavljivanje ove knjige financijski su potpomogli Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Gradski ured za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba.

Bilješka o autorici:

Dr. art Ivana Bakal, kostimografkinja i vizualna umjetnica, samostalna je umjetnica i docentica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij Kostimografija − vanjska suradnica. Magistrala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, na diplomskom studiju kostimografije (2010.), a 2015. stekla je titulu doktorice umjetnosti  radom Kazališni kostim između performansa, instalacije i objekta – vizualno kazalište na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Autorica je više od stotinu kostimografija i nekoliko scenografija, a autorica je i velikih strukovnih i umjetničkih projekata (Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909.–2009.(2009.), Dječje kazalište, lutke, performansi… (2012.), Beskompromisno svoja – kostimografkinja Ika Škomrlj (2021.), te bijenalnih izložbi Nacionalna baština i dr. Autorica je projekata: Ivana Bakal – vizualno kazalište (2021.), Ivana Bakal – vizualno kazalište 02 (2022.), te suautorica projekata Likovno kazalište (K. Tarle, I. Bakal i K. Radošević Galić, 2020.–2022.) i dr. Izlaže na samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i svijetu, članica je stručnih povjerenstava te sudjeluje na međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima. Autorica je i urednica monografija o hrvatskoj scenografiji i kostimografiji. Pokrenula je zajedno s dr. sc. Martinom Petranović biblioteku Kazališna likovnost u knjizi koju zajednički izdaju HAZU i ULUPUH. Predsjednica je ULUPUH-a i ULUPUH-ove Sekcije za kazalište i film te članica Sekcije za tekstilno stvaralaštvo. Od 1990. članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika i Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split te od 2016. Međunarodne organizacije scenografa, kazališnih arhitekata i tehničara (OISTAT). Uz profesionalni umjetnički i pedagoški rad, putem ULUPUH-a, stručne komisije HZSU-a, Ministarstva kulture RH i drugih tijela zalaže se za jačanje, afirmaciju i zaštitu struka kostimograf, scenograf i oblikovatelj svjetla, kao i svih s time povezanih majstorskih zanimanja koja su na pragu izumiranja. Područja su njezina umjetničkoga i znanstvenoga interesa kostimografija i scenografija, vizualno kazalište, vizualna umjetnost i multimedija, dizajn tekstila i odjeće, suvremeno hrvatsko kazalište i povijest hrvatskog kazališta. Za svoj je rad primila više strukovnih nagrada i priznanja.

Knjiga je nagrađena godišnjom nagradom ULUPUH-a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija kao Najbolji izdavački projekt u 2023. godini.