Izložba Homo Kiborg gostuje u Galeriji DLUL u Ljubljani

Homo Kiborg
tematska, selektirana izložba članova Sekcije za keramiku, porculan i staklo ULUPUH-a

10. – 23.7.2023.

Galerija DLUL
Breg 22
Ljubljana

Otvorenje izložbe je u ponedjeljak, 10. srpnja u 19 sati.

Izložba je dio programa V. Međunarodnog trienala keramike UNICUM 2023.

AUTORICA KONCEPCIJE: Snježana Pokos-Vujec

KUSTOSICA I SELEKTORICA IZLOŽBE: Maša Štrbac

IZLAŽU: Vedrana Balković, Štefanija Baranašić, Željka Bračko, Darija Dujam, Martina Franić, Sapana Gandharb, Jana Grgasović, Pamela Ivanković, Nataša Kabalin, Ljubica Lovrenčić, Vladimir Pecić, Nika Petrović Grilc, Snježana Pokos-Vujec, Dijana Rajković, Marija Stojanović, Zdenko M. Šlibar, Marina Tudjina Badurina, Klaudia Vukman, Dani Žbontar

 

“Roboti su svuda oko nas. Kiborzi, hibridi živog i neživog, također. Kiborgiziraju se biljke, životinje i čovjek. Pretpostavka budućnosti je kiborgiziranje cjelokupnog ljudskog okoliša. Implementacijom novih tehnologija na čovjeka Homo sapiens postaje Homo kiborg. A što kada robot postane dio čovjeka? Kada tehnologija poboljša ili pojača čovjekove prirodne mogućnosti? Gubi li tada Homo sapiens utrku s Homo kiborgom? Može li čovjek kreirati umjetni um, a ostati u kontroli nad njim, što će se dogoditi ako računala i roboti postanu inteligentniji od čovjeka? Osnovna etička dilema je do koje se mjere smije zadirati u ljudsko tijelo kako bi mu se pružila pomoć vraćanjem izgubljenih funkcija, a da se istovremeno bitno ne promijeni njegovu prirodnost različitim oblicima umjetnog poboljšanja i dodavanjem funkcija koje tijelo izvorno ne posjeduje.

Uloga suvremene umjetnosti je da istražuje i eksperimentira s namjerom da shvati što se događa kad se ljudski um osamostaljuje od tijela. Ljudi nisu više određeni samo biološkom strukturom, nego i tehnologijom. Robot jest osoba? Kiborg, android? Ima mogućnost mišljenja? Umjetna intuicija je već naslućena. Hoće li moći osjećati?

Sva ta pitanja i sve veća prisutnost tehnologije u svim sferama ljudskog života nezaobilazne su teme, poticaj i poziv članovima Sekcije za keramiku, porculan i staklo da zabilježe i interpretiraju svoj odnos prema Homo kiborgu kao simbolu brzo napredujućih tehnologija koje utječu na život čovjeka.” Snježana Pokos-Vujec, iz kataloga

Projekt su omogućili DLUL, Galerija DLUL, MOL, UNICUM, ULUPUH, Ministarstvo kulture i medija RH