Jadranka Bačić — Portretiranje

autorica: Andrea Pavetić

Ana Lendvaj u predgovoru ovoj izložbi napisala je:

Dvije umjetnice, različiti karakteri, različiti duhovni profili, različiti umjetnički rukopisi, a evo ih u simbiotskom djelu – autoportretu zajedničkog likovnog senzibiliteta. Akademska slikarica Jadranka Bačić i kiparica koja se bavi ambijentima Andrea Pavetić susreću se na ovoj izložbi u rekonstrukciji identiteta “pisanog” prikupljenim, osobnim predmetima jedne – Jadranke Bačić, koje druga – Andrea Pavetić, poosobljuje kao svoju (ne samo) likovnu građu! (…)Konce u rukama ove (auto)biografske izložbe drži racionalniji dio autorskog para – Andrea Pavetić. Ona prepoznaje na koji način “klošarsko prikupljanje” predmeta za osobnu i pedagošku uporabu Jadranke Bačić postaje čistom umjetničkom praksom u njezinu stanu, na radnom mjestu, u njezinoj okolici, na njoj samoj. Samo neiskusnom oku pretrpan će životni prostor Jadranke Bačić izgledati kao predmetima nasumično natrpana “pećina”. Likovni red koji postoji u svemu tome, Andrea Pavetić prvo prepoznaje, izvlači ga iz privatnog prostora i potom transponira u vlastiti izlagački sadržaj, kao dio svoga umjetničkog i zatajenog ili zatomljenog osobnog identiteta. 

 

Biografije

ANDREA PAVETIĆ rođena je u Zagrebu 1966. godine. 1992. godine diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 1997. godine diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, nastavnički odjel, u klasi profesora Mire Vuce. Do danas je održala 10 samostalnih izložbi (Kula Lotršćak, galerije: VN, CEKAO, SC, PM, Nova, Karas…) i sudjelovala na više od 60 skupnih izložbi (saloni mladih, trijenala kiparstva, trijenala crteža, trijenala akvarela, bijenala malog formata, zagrebački saloni…). Dobitnica je triju nagrada: nagrade za vrtno-parkovnu skulpturu, Rektorove nagrade i nagrade Akademije likovnih umjetnosti. Članica je HDLU-a. Zaposlena je kao docentica na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kolegiju Kreiranje tekstila.

JADRANKA BAČIĆ rođena je u Vrgorcu 1942. godine. Maturirala je na Školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu, likovni odgoj. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Nagrađena je na međunarodnoj izložbi umjetnosti tekstilom u Budimpešti. Zaposlena je kao redovni profesor u trajnom zvanju na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Zaslužna je za utemeljenje Zavoda za dizajn tekstila i odjeće, njegov rast i razvoj. U tom procesu aktivno i nezamjenjivo sudjeluje i danas. Više od četiri desetljeća sudjeluje u procesu edukacije tisuća studenata dizajna prenoseći im svoje bogato znanje i osobnost kroz kolegij Kreiranje tekstila. Mentor je diplomskih i završnih radova stotinama studenata.