Javna tribina o Nacrtu novog Zakona o obavljanju umjetničke djelatnosti i poticanju umjetničkog stvaralaštva

Javna tribina o Nacrtu novog Zakona o obavljanju umjetničke djelatnosti i poticanju umjetničkog stvaralaštva održana 08. veljače 2020. u Matici hrvatskoj, Strossmayerov trg 4, Zagreb
Organizator: ULUPUH

Govornici:
ULUPUH: Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske: Krešimir Partl, državni tajnik i Nevena Tudor Perković, načelnica Sektora za razvoj kulture i umjetnosti
HZSU: Hrvoje Kovačević, predsjednik HZSU-a i predstavnik Književnog klastera u Radnoj skupini za Zakon o obavljanju umjetničke djelatnosti i poticanju umjetničkog stvaralaštva
HDLU: Tomislav Buntak, predsjednik HDLU-a i dekan Akademije likovnih umjetnosti, i Josip Zanki, predstavnik Klastera vizualnih umjetnosti u Radnoj skupini za Zakon o obavljanju umjetničke djelatnosti i poticanju umjetničkog stvaralaštva
Na javnu tribinu se odazvalo 54 umjetnika od kojih 31 član ULUPUH-a i 8 predstavnika strukovnih udruga (HS AICA, HULU Split, HDLU Osijek, HDD, HZSU, Hrvatsko društvo karikaturista, HDLU, DHK)

_____________

Javna tribina, u organizaciji ULUPUH-a, sazvana je kako bi se javno raspravilo o prijedlogu Nacrta novog Zakona koji je namijenjen svim umjetnicima s ciljem da umjetnici iskažu svoje mišljenje, probleme i sugestije u konstruktivnoj raspravi s predstavnicima Ministarstva kulture te predstavnicima strukovnih udruga koje zastupaju interese samih umjetnika.

Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a, otvarajući tribinu napomenula je da ULUPUH aktivno sudjeluje u Klasteru vizualnih umjetnika unazad dvije godine i da su svi stavovi koji su u interesu naših članova i općenito umjetnika uvijek bili jasno izneseni na svim sastancima Klastera vizualnih udruga. Tako je i na prijedlog posljednjega Nacrta Zakona iz lipnja 2019. godine, ULUPUH kroz zajedničku suradnju s ostalim strukovnim udrugama Ministarstvu kulture poslao sve primjedbe i sugestije vezane na članke Zakona kojima se Klaster strukovnih udruga protivi i s kojima se ne slaže. Nakon velikog sastanka Ministarstva kulture sa predstavnicima svih strukovnih umjetničkih udruga u Hrvatskoj u Hrvatskom državnom arhivu dana 5. srpnja 2019. održan je sastanak Klastera u organizaciji ULUPUH-a na kojem nisu prisustvovali predstavnici HDLU-a i HDD-a. Još jednom su analizirane sve sporne odredbe prijedloga Nacrta Zakona te je sastavljen zapisnik s jasno iskazanim stavovima o tome što se u Nacrtu Zakona smatra dobrim i poticajnim, a što bi svakako valjalo korigirati, nakon čega je zapisnik poslan svim članicama Klastera te Ministarstvu.
_____________

Krešimir Partl, državni tajnik Ministarstva kulture, istaknuo je da se novi Zakon priprema u interesu samih umjetnika i da će Ministarstvo kulture novi Zakon pripremati isključivo s radnim tijelom predstavnika Klastera umjetničkih i strukovnih udruga imajući u vidu interese samih umjetnika iz svih područja umjetničkog djelovanja. Gospodin Partl istaknuo je da nakon lipnja 2019. godine još uvijek nije pripremljena treća, novija verzija prijedloga Nacrta novog Zakona od one koja je predstavljena predstavnicima strukovnih udruga iz svih područja umjetničkog djelovanja u Hrvatskom državnom arhivu 5. srpnja 2019. godine, i da ne postoji nikakav tajni Zakon koji ide u javnu raspravu, a koji nije predstavljen strukovnim udrugama na sastanku u srpnju 2019. u Hrvatskom državnom arhivu. Pojašnjeno je da je pojam stručnjaci u kulturi uveden kako bi se konačno definiralo djelovanje kritičara, producenata i stručnjaka u kulturi te da će se za iste povećati sredstva iz proračuna zbog čega ta novina neće ugroziti ostale umjetnika koji su trenutno u HZSU-u.
Gospodin Partl najavio je da će povećanje koeficijenta biti dio novog financijskog plana nakon donošenja Zakona.

Gospođa Nevena Tudor Perković, načelnica Sektora za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture, istaknula je da trenutni Zakon nije adekvatan vremenu u kojem danas živimo i da se nada će se transparentnim radom iznaći konsenzus i povjerenje kako bi se novi Zakon pripremio na korist samih umjetnika. Najavila je skoro uvođenje novog natječaja za poticaj vizualnih umjetnika koji će u okviru tog natječaja dobiti mogućnost aplicirati za naknade za istraživanje, za produkciju radova i izložbi, kao i za honorare za izlaganje, nevezano za potpore koje su izložbe dobile kroz programska sredstva galerija.

Istaknuto je da u okviru mogućnosti državnog proračuna Ministarstvo kroz ovakve poticaje, kao i kroz druge olakšice koje se planiraju novim Zakonom, na sve raspoložive načine nastoji pomoći umjetnicima u ostvarivanju većih prihoda.
Također, novost je da će se edukacija iz područja umjetnosti kao i honorari za izlaganja računati kao umjetnički financijski prihod, ali će se i za njih uvažavati umjetnička porezna olakšica.
_____________

Gospodin Buntak, predsjednik HDLU-a i dekan Akademije likovnih umjetnosti, istaknuo je da HDLU brine podjednako o svim svojim članovima od kojih je samo 20% samostalnih umjetnika (Ivana Bakal na to dodaje da isto vrijedi i za ULUPUH) te je naglasio da je novi Zakon bitan za sve umjetnike jer trenutnim Zakonom nisu riješena sva prava umjetnika i poticaji za umjetnike te da HDLU podržava pripremu novog Zakona. Gospodin Buntak istaknuo je da HDLU-u nije presudno tko će administrativno voditi uplatu doprinosa za samostalne umjetnike te da će HDLU podržati ono rješenje koje je nabolje za njihove članove i da će pristati da to obavlja institucija koja će njihovim umjetnicima osigurati što veća prava. Gospodina Buntak najavio je održavanje triju tribina koje HDLU planira organizirati na ovu temu u narednom periodu.

Gospodin Josip Zanki, predstavnik Klastera vizualnih umjetnika u Radnoj skupini za Zakon o obavljanju umjetničke djelatnosti i poticanju umjetničkog stvaralaštva objasnio je svima prisutnima da Klaster vizualnih umjetnika čine predstavnici strukovnih udruga i da se sve odluke donose zajednički kroz diskusiju i usvajanje te da zajednički usuglašuju stav.

Napomenuto je da su sve strukovne udruge mogle i samostalno poslati Ministarstvu kulture svoje stavove. Gospodin Zanki kao predstavnik Klastera isključivo predstavlja zajednički stav, a taj je da su sve strukovne udruge protiv minimalnoga cenzusa. Stavovi o poslovima administriranja doprinosa umjetnika razlikuju se, a u Klasteru je bilo i zanimljivih ideja poput sustava poticaja za vizualne umjetnike.
Klaster vizualnih udruga načelno podržava stav da administriranje samostalnih umjetnika i dalje vodi HZSU, ali upozorava da među udrugama i umjetnicima postoji i nezadovoljstvo načinom rada i funkcioniranjem HZSU-a. Smatra se naime da bi se HZSU kao udruga trebala zalagati i za zaštitu i unapređenje umjetničke djelatnosti kao i samih umjetnika, jer jedina od svih udruga ima zaposlene pravnike. Izdvojeno mišljenje po tom pitanju ima HDLU kojemu je svejedno tko administrira samostalne umjetnike.

_____________

Prisutni umjetnici na javnoj tribini, članovi HZSU-a i ULUPUH-a te drugih udruga, žustro su se uključili u raspravu. Većina prisutnih umjetnika na javnoj tribini kao i predstavnici strukovnih udruga tražili su da se u sljedećem Nacrtu Zakona:

  • minimalni cenzus za prijem i za reviziju sasvim izuzme iz Nacrta Zakona, a posebno se istaknulo da minimalni cenzus ugrožava vizualne umjetnike te umjetnike iz područja suvremenog plesa
  • unese da umjetnici nakon 5 godina imaju umjetničku reviziju kao i do sada, a da ne prolaze postupak ponovnog natječaja za prijem
  • izuzme mogućnost prema kojoj bi se administrativni poslovi isplate doprinosa, prijema i revizije u zajednicu samostalnih umjetnika obavljali u sklopu Ministarstva kulture (radi se o stavu članova HZSU-a koji su na tribini tražili riječ)
  • sredstvima iz državnog proračuna vrednuje i honorira odlazak na umjetničke kolonije i simpozije
  • dopusti mogućnost žalbe vezano uz rješenja o prijemu i reviziji u samostalne umjetnike, a koja je prema Nacrtu Zakona moguća jedino Upravnom sudu (tako je i danas prema postojećem Pravilniku iz 2015.)
  • ne usvoji stavka o statusu Reprezentativne strukovne udruge za predstavnike članova vijeća, a sukladno trenutnom Nacrtu Zakona. Ističu da je to monopolizacija jer područni HDLU-ovi (Osijek, Split, Rijeka, Dubrovnik i Istra ) ne mogu sustići više od 50% članstva Reprezentativne strukovne udruge iz istog područja djelovanja, odnosno HDLU-a
  • vrednuje i potiče multidisciplinarnost umjetničkih područja
  • likovna kritika i ostala teoretičarska područja izuzmu iz pojma stručnjaka u kulturi i da se prilikom primanja i revizije za samostalne umjetnike vrednuju kao stvaratelji novih umjetničkih vrijednosti te da ih se ocjenjuje ovisno o području djelovanja kao umjetnike
  • ULUPUH traži da se u povjerenstva za prijem i reviziju vrate i predstavnici ULUPUH-a iz područja iz kojih su izuzeti Pravilnikom iz 2015.: u književno stvaralaštvo pri vrednovanju povjesničara umjetnosti, dizajn i dr., te da se vrati popis priznatih izlagačkih prostora za vizualno stvaralaštvo.

_____________

Gospodin Krešimir Partl, državni tajnik, istaknuo je da će treća verzija Nacrta novog Zakona biti javno prezentirana udrugama, uključujući i tablica sa prijedlozima koji su prihvaćeni i onima koji nisu prihvaćeni. Gospodin Krešimir Partl istaknuo je da se nažalost u izradu Pravilnika može ići tek kada Zakon bude finaliziran. Predstavnici Ministarstva kulture istaknuli su da se Zakon priprema zbog umjetnika te da se, ukoliko ne bude konsenzusa i ukoliko ga umjetnici odbace, Zakon neće realizirati.

ULUPUH je najavio da će organizirati novu tribinu o Nacrtu Zakona, namijenjenu prvenstveno svojim članovima čim novi prijedlog Nacrta Zakona bude dostupan.