Katalog 52. zagrebačkog salona

Urednik: Nikola Albaneže
Izvršna urednica: Tea Rihtar Jurić
Dizajn: Mario Aničić
Grafička priprema: vremeni_ured, Zagreb
312 strana, meki uvez
ISBN: 978-953-327-134-7
Cijena: 16 EUR

Katalog 52. zagrebačkog salona — primijenjene umjetnosti i dizajn
(Ne)primjenjivost primijenjene umjetnosti
Zagreb, 5.10. — 28.10.2017.

Koncepciju Salona, pod nazivom „(Ne)primjenjivost primijenjene umjetnosti“ potpisuje kustos Nikola Albaneže, koja je u natječajnom pozivu, među ostalim, napisao: „“Složeni međuodnosi između usustavljenja čovjekovih aktivnosti i njegova prevladavanja, najjasnije se očituju na polju umjetnosti, napose pak primijenjenih. Iz nekog razloga – utemeljenoga i u meritumu stvari, a ne samo u teorijskim klasifikacijama i organizacijskoj samovolji – granice među disciplinama i nadalje postoje, premda ih nemali broj umjetnika uporno, dapače i vrlo uspješno prekoračuje. Ne radi se samo o dijalogu tradicije i novuma (ponekad do stupnja u kojemu se tradicija naprosto briše, negira), nego o bitnom, gradbenom svojstvu suvremene umjetničke prakse i produkcije. To je svojstvo formulirano u apsolutnoj prednosti koncepta, odnosno intencije autora. Posljedično, sredstva kojima se određeni koncept izražava postaju daleko manje važna pa je, što logično proizlazi iz takve situacije, distinkcija koja polazi od tehnike, pripadajućih im materijala, utvrđene discipline – postala suvišna, strogo govoreći besmislena. (…) Pozivamo umjetnike da u radu i vlastitu izboru koji će aplicirati na 52. zagrebački salon uzmu u obzir, koliko im je to moguće, pitanje odnosa primjenjivosti i samodostatnosti (koja također apsolutno posjeduje svoj raison d’etre). Umjesto zadanih, tobože, a zapravo općih mjesta koja tematiziraju prostor, vrijeme, energiju itd. pozivamo ih da obrate pozornost na taj vid sagledavanja društvene svrhovitosti vlastite produkcije. Uostalom, ionako će kriteriji kvalitete – taj tako neuhvatljivi, a ipak bitan sastojak, neuhvatljivo određenje kojemu se uvijek vraćamo – biti odlučujući faktor (a ne slijeđenje teme) za uvrštenje u izložbenu selekciju.“

Radove svih izlagača moguće je pregledavati na http://52zagrebackisalon.com/