Kom Art – umjetnost po želji – natječaj za izložbu Sekcije za fotografiju ULUPUH-a

Poziv za prijavu za sudjelovanje

Kom Art – umjetnost po želji
žirirana, tematska izložba recentnih radova članova ULUPUH-ove Sekcije za fotografiju

Rok za online prijavu: petak, 11. 10. 2019. godine, do ponoći

Inicijator i nositelj izložbe: Sekcija za fotografiju ULUPUH-a

Organizator: ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb, Preradovićeva 44

Autor koncepcije : Alan Matuka

Koordinatori i stručni suradnici: Janko Belaj, Maja Strgar Kurečić

Žiri: Maja Strgar Kurečić, Ines Ljubetić Fišer, Alan Matuka

Prostor i vrijeme održavanja izložbe:
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od 07. 11. – 15. 12. 2019.

Koncepcija izložbe:

Umjetnička fotografija se često percipira kao izričajni pravac koji je samom sebi cilj, i time nema direktne veze sa primjenjenom umjetnošću. Članovi fotografske sekcije ULUPUH-a već desetljećima dokazuju da i profesionalni naručeni radovi mogu biti napravljeni po najvišim umjetničkim standardima. Primjenjeni radovi su de facto čak i veći stvaralački izazov, budući da uz estetske moraju zadovojiti i cijeli niz kriterija koji dolaze od strane naručioca. Članovi sekcije za fotografiju svojim radovima pokazuju da profesionalan i komercijalan rad, napravljen po preciznim uputama naručioca može biti izuzetno kvalitetan, kao što su i naši radovi koje stvaramo isključivo kako bi zadovoljili potrebu kreativnog izričaja.

Sudionici izložbe:

Redovni i počasni članovi Sekcije za fotografiju ULUPUH-a

Uvjeti za prijavu:

Prijaviti se mogu redovni i počasni članovi ULUPUH-ove Sekcije za fotografiju.

Redovni članovi ULUPUH-ove Sekcije za fotografiju mogu se prijaviti samo ako su prethodno podmirili sve obveze prema ULUPUH-u, tj. članarine – za aktualno stanje nazovite Tajništvo ULUPUH-a, poslovnu tajnicu Ivanu Musić, na tel 01 4552 595, 01 4576 919, radnim danom između 10 i 13 sati, ili pošaljite upit elektronskom poštom na ulupuh@zg.t-com.hr

Mogu se prijaviti radovi nastali od svibnja 2017. godine do datuma prijave.

Svi radovi koji se prijave bit će žirirani.

Broj i dimenzije opremljenih radova koji se mogu prijaviti:

do 5 pojedinačnih radova (dimenzija opremljenog rada: horizontalno do 70 cm)

ili

do 2 serije (dimenzija opremljene serije: horizontalno i/ili vertikalno do 100 cm)

ili

1 serija i do 3 pojedinačna rada

Radovi trebaju biti opremljeni za vješanje na zidu!

Način prijave:

Radovi se prijavljuju isključivo emailom, poslani u mapi nazvanoj po autoru ( npr. IvanHorvat – KomArt ), fotografije u jpeg formatu, do 1 Mb.

Adresa za slanje radova je : janko@belaj.com

Predajom prijavnice i slanjem fotografija autor garantira vlasništvo na svim pravima za njihovo objavljivanje. Autori također ovom prijavom jamče da njihovi zapisi ne krše prava na privatnost, autorska prava ili bilo koja druga prava bilo koje osobe. Ovom prijavom također svi autori, jednako kao i urednici i kustosi, primaju na znanje i odobravaju da svi ULUPUH-u predani materijali (fotografije i rukopisi) postaju dio bogatog arhiva ULUPUH-a, kojima će se udruga u dobroj vjeri koristiti u promidžbene svrhe, kao i za potrebe stručnih osvrta i recenzija te znanstvenih pregleda.

Rokovi:

Prijava za sudjelovanje: do petka, 11. 10. 2019, do ponoći. Nakon toga više se neće biti moguće prijaviti.

Popis odabranih radova biti će autorima emailom najkasnije do utorka, 15. 10. 2019.

ULUPUH ne preuzima obavezu produkcije i opreme radova za izložbu.

Autori dostavljaju radove u galeriju i nakon izložbe otpremaju ih iz galerije o svom trošku, u dogovorenom roku. O vremenu i mjestu dostave radova za izložbu pravovremeno ćemo Vas izvijestiti.

Radujemo se suradnji!

Janko Belaj

Kontakti:

Janko Belaj, predsjednik Sekcije za fotografiju

+385 (0)91 3639 743

email : janko@belaj.com

Maja Strgar Kurečić

email : mstrgar@grf.hr

Alan Matuka

091 577 2039

Email : alan@alanmatuka.com