Ljerka Njerš

Urednica: Ivanka Reberski
Lektura i korektura: Salih Isaak
Prijevod sažetka: Graham McMaster
Fotografija: Srećko Budek, Marko Čolić i Višnja Serdar
Oblikovanje, prijelom i grafička priprema: Kuna zlatica
Naklada: 500 primjeraka
264 str, tvrdi uvez
Cijena: 33 EUR / 250 kn

Monografija sustavno prikazuje kronologijski slijed i evoluciju kompleksnog likovnog opusa Ljerke Njerš, slikarice i jedne od najeminentnijih, međunarodno afirmiranih hrvatskih keramičarki, koja je svojim je raznorodnim likovnim djelom senzibilne poetike i svojstvenog izričaja prisutna na domaćoj i inozemnoj likovnoj sceni preko pola stoljeća. Na 264 raskošno ilustriranih stranica prikazan je njen opus od 1958. godine do danas. Ljerka Njerš u svom je pristupu sjajno pomirila obje svoje temeljne vokacije keramičarke i slikarice, što ih je stekla školovanjem. Diplomirala je na Školi primijenjene umjetnosti (Keramički odjel) u Zagrebu u klasi poznate keramičarke Blanke Dužanec. Slikanje je studirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i diplomirala u klasi profesora Marina Tartaglie. Od tada djeluje kao profesionalni samostalni umjetnik i redovno izlaže na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Osim mnogih skupnih imala je i preko 80 samostalnih izložbi. Uz studijska putovanja sudjeluje i na mnogim stručnim simpozijima i susretima. Od 1985. godine sudjeluje na aukcijama suvremene keramike poznatih londonskih kuća CRISTIE’s i BONHAM’s. Članica je HDLU-a i ULUPUH-a te Society of Designer and Craftsman u Londonu.

O autorici knjige:

Dr. sc. Ivanka Reberski, hrvatska povjesničarka umjetnosti, znanstvena je savjetnica u mirovini. Autorica je brojnih monografija, studija, retrospektivnih i monografskih izložaba hrvatskog slikarstva 20. stoljeća, kojim se pretežno bavi. Retrospektivnim i monografskim izložbama što ih je autorski organizirala, te objavljenim monografijama (17), brojnim studijama i predgovorima kataloga izložaba revalorizirala je niz hrvatskih slikara 20. stoljeća.

Tiskanje monografije omogućeno je financijskom potporom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.